Lepsze wykorzystanie potencjału Szczecina i stworzenie więcej miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Takie cele stawia sobie organizacja ABSL, która właśnie otworzyła w Szczecinie swój oddział.

Szczecin został ósmym miastem w Polsce, w którym Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) ma swoje przedstawicielstwo. To instytucja zrzeszające nowoczesne centra usług dla biznesu. W Szczecinie są to firmy: Arvato Polska, brightONE, Dansk Supermarked Group, DGS Business Services, Diebold Nixdorf, Genpact, GlobalLogic, Intive, UniCredit Business Integrated Solutions oraz Metro Services, a ciągu najbliższych tygodni dołączy do nich kolejna – Convergys. Pracuje w nich ponad 2 tys. osób, czyli 50 procent pracowników tego sektora w mieście.

Uwolnić potencjał miasta

Łącznie na ternie Szczecina w centrach usług dla biznesu pracuje blisko 4,2 tys. osób. Udział pracowników zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym wynosi 2,4 procent. To zdecydowanie niższy współczynnik niż w takich miastach jak Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów, gdzie wielkości te są dwukrotnie lub nawet trzykrotnie większe.

- Według naszych szacunków wzrost zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu w Szczecinie wyniósł w ubiegłym roku ok. 12 proc. – to nieco mniej niż średnioroczny wzrost w całym sektorze, szacowany na ok. 15 proc. Widać zatem potencjał miasta, zwłaszcza że działa tu dużo uczelni kształcących na kierunkach, które ułatwiają znalezienie pracy w firmach z branży, którą reprezentujemy. Jesteśmy tu po to aby pomóc ten potencjał uwolnić - powiedział Paweł Panczyj, Członek Zarządu ABSL.

Jest sporo do zrobienia

W Szczecinie funkcjonuje dziś 31 ośrodków usług dla biznesu. Są to centra usług wspólnych świadczące usługi w językach obcych, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu procesów biznesowych, outsourcingu IT czy centra badawczo-rozwojowe. Poza zrzeszonymi w ABSL są to m.in. takie marki jak: 3Shape, Asseco, Coloplast, Mobica i Tieto.

- Staramy się konsekwentnie budować pozycję miasta jako przyjaznego miejsca dla biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów docenia potencjał Szczecina i lokuje tu swoje nowoczesne centra biznesowe. Zdajemy też sobie sprawę, że w porównaniu z większymi miastami mamy sporo do zrobienia, ale też dużo do zaoferowania. Dlatego z radością witamy ABSL – organizację reprezentującą firmy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w którym istnieje już ponad 250 tys. miejsc pracy w naszym kraju, mającą ogromne doświadczenie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, władzami rządowymi i samorządowymi, powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Potrzebni wykwalifikowani pracownicy i nowoczesna infrastruktura

Ważne dla rozwoju tego sektora jest obecność w Szczecinie szkół wyższych kształcących na kierunkach: IT, językowych, inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych, biznesowych i administracyjnych. Zapewnia to dostępność pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i ze znajomością języków obcych.

- Dostępność wykształconych pracowników to w tej chwili w branży nowoczesnych usług dla biznesu jedno z największych wyzwań. Coraz trudniej o nich w dużych ośrodkach – Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie, dlatego inwestorzy coraz chętniej spoglądają w stronę mniejszych miast – takich jak Szczecin. Jeśli nałożymy na to wzmożone zainteresowanie inwestorów, m.in. z takich sektorów jak finanse-bankowość-ubezpieczenia czy nowoczesne technologie, to jasno widać, że Szczecin – ze swoją infrastrukturą, położeniem czy liczbą studentów i absolwentów, może dużo zaoferować potencjalnym inwestorom. Chcemy blisko współpracować z miastem, aby sektor nowoczesnych usług biznesowych mógł się w Szczecinie dynamicznie rozwijać, powiedział Kamil Pilarski, szef szczecińskiego oddziału ABSL.

Drugim istotnym czynnikiem jest jakość infrastruktury, w tym powierzchni biurowych. Obecnie Szczecin dysponuje zasobami nowoczesnej przestrzeni biurowej na poziomie blisko 160 tys. mkw. Jest siódmy największym rynkiem w Polsce poza Warszawą.