Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA realizuje 2 zadania publiczne z zakresu prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Szczecina.

Tym samym Iskierka kontynuuje proces rozszerzania profilu swojej działalności, który obejmował do tej pory głównie rehabilitację i wspieranie rozwoju swoich podopiecznych, a także działania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym kierowane do społeczności lokalnej. Więcej informacji o zasadach udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się na stronie Stowarzyszenia pod adresem: http://iskierka.org.pl/pomoc-prawna/