To właśnie koszty obsługi tego kredytu (prowizje, odsetki), czyli 47 mln zł, sprawiają, że szacunkowa wartość budowy Fabryki Wody wzrosła do 209 mln zł. Budową parku wodnego połączonego z częścią edukacyjną zainteresowane są co najmniej dwie firmy, które uczestniczą właśnie w dialogu technicznym.

Inwestycja na Gontynce prowadzona jest w formule Project Finance. Za budowę aquaparku opowiada spółka celowa powołana przez miasto – Fabryka Wody Sp. z o.o. To ona zaciągnie kredyt w wysokości 148 mln zł. Jeśli park wodny będzie przynosił zyski, to właśnie z tak wypracowanych pieniędzy będą spłacane bankowe zobowiązania. Nie jest jednak tajemnicą, że aquaparki w Polsce generalnie nie są dochodowe. Najczęściej generują jeszcze dodatkowe koszty związane z utrzymaniem infrastruktury. W takim przypadku obowiązek spłaty kredytu spadnie na miasto.

- Kredyt zaciąga spółka, ale miasto bezpośrednio odpowiada za spółkę. Koszty obsługi kredytu wyniosą ok. 50 mln zł. Szacunkowe kwoty obejmujące jego spłatę zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecina, która jest budżetową projekcją na następne lata – mówi Iwona Bobrek, dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta.

Spłata kredytu wraz z odsetkami ma wynieść 195 mln zł. Zostanie on zaciągnięty na 20 lat, więc ostatnią transzę gmina będzie musiała zapłacić w 2040 r. Wraz ze wcześniejszymi wydatkami, łączny koszt budowy aquaparku szacowany jest na 209 mln zł.

Co najmniej dwie firmy zainteresowane budową

Miasto prowadzi dialog techniczny z dwoma podmiotami zainteresowanymi budową aquaparku. To firma PORR (przebudowuje właśnie szczeciński dworzec) oraz Prefabrykat. Rozmowy oraz uzgodnienia pozwolą lepiej przygotować kompleksową ofertę przetargową.

- Do dialogu technicznego przystąpiły dwie firmy, ale telefonów i zapytań odnośnie realizacji tej inwestycji mieliśmy dużo więcej. Myślę, że udało nam się zainteresować nią wielu potencjalnych wykonawców – mówi Konrad Stępień, prezes Fabryki Wody. – We wrześniu będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu. Opóźnić mogą go tylko niezależne od nas czynniki związane z procedurami bankowymi przy zaciąganiu kredytu.

Fabryka Wody ma być gotowa na przełomie 2020 i 2021 r. Konrad Stępień, prezes spółki, która będzie zarządzać aqauparkiem, nie chce na razie mówić o szacowanych kosztach późniejszej eksploatacji. Podczas jednej z sesji Rady Miasta, Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, mówił jednak, że może być to kwota ok. 10 mln zł.