By zorganizować ciekawe wydarzenie tematyczne, sportowe czy kulturalne nie trzeba mieć wcale gigantycznych pieniędzy. Wystarczy dobry pomysł, pasja i chęć działania, a wsparcie finansowe na pewno się znajdzie. Np. dzięki konkursowi #mikroDotacje, w ramach którego w 2019 r. rozdzielonych zostanie 85 000 zł.

Operatorem konkursu jest Fundacja Sektor 3. Lokalne organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców mogą ubiegać się w nim o dofinansowanie swoich inicjatyw kwotą do 2 000 zł. W dwóch naborach rozdysponowanych zostanie łącznie 85 000 zł. Pierwszy nabór wystartował 22 lutego, a zakończy się 14 marca o godzinie 17.00. Drugi planowany jest w sierpniu.

- Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 60 inicjatyw. Mniejszych, większych, dla młodych i starszych (każdą zrealizowaną mikroDOTACJĘ można sprawdzić na mapie, na stronie www.mikrodotacje.pl). Ta różnorodność bardzo nas cieszy - mówi Jan Karpierz z Sektor 3. - Cieszy nas, że po raz kolejny możemy dać mieszkańcom naszego miasta możliwość zaprezentowania swojego potencjału. Ważne aby inicjatywy przyczyniały się do angażowania lokalnej społeczności i włączały w podejmowane inicjatywy społeczność lokalną czyli mieszkańców Szczecina, na zasadach współorganizacji.

Spotkania informacyjne

Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do konkursu zaproszeni są na spotkania informacyjne:

- we wtorek 5 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63;

- w piątek 8 marca 2019 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63.

Wcześniej trzeba zarejestrować się, poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie: http://sektor3.szczecin.pl/spotkania-informacyjne-nt-mikrodotacji-2019-i-nabor/

Termin upływa 14 marca

Wnioski w pierwszym naborze można składać do 14 marca, do godziny 17.00. Wnioski złożone przed i po terminie składania wniosków nie będą przyjmowane. Wnioski można składać w wersji papierowej, w siedzibie Sektor 3 lub elektronicznej na adres biuro@sektor3.szczecin.pl. Na stronie www.mikrodotacje.pl znaleźć można procedury naboru wniosków, regulamin programu oraz inne przydatne informacje.

W ramach programu wsparciem nie mogą być objęte inicjatywy, które są finansowane lub współfinansowane i łączą z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin, czy stanowią wkład finansowy czy merytoryczny do już realizowanych zadań publicznych, finansowanych ze źródeł publicznych.

Konkurs mikroDOTACJE2019

Termin składania wniosków: I nabór 22 lutego – 14 marca 2019 do godziny 17.00

Składanie wniosków: on-line lub w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3

Termin realizacji wydarzeń: 1.04 – 31.07.2019 r.

Oficjalny hasztag: #mikroDOTACJE2019 #mikroDOTACJE

 

Operator konkursu:

Fundacja Sektor 3

al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, 70-476 Szczecin

tel. 91 350 82 99, e mail: biuro@sektor3.szczecin.pl

www.mikrodoracje.pl

www.facebook.pl/sektor3szczecin

www.twitter.com/sektor3szczecin