Spotkały się tylko trzy razy, ale korespondowały ze sobą prawie sześć dekad! Epistolarny dialog dwóch poetek – Wisławy Szymborskiej i Joanny Kulmowej – kilka lat temu został udokumentowany książką, opracowaną przez Urszulę Chęcińską. Teraz w szczecińskiej Willi Lentza będzie można zobaczyć wystawę złożoną z kolaży noblistki. Otwarcie ekspozycji już 6 października.

57 lat epistolarnej przyjaźni

Początkowo wymiana listów między obiema poetkami miała charakter formalny, ale dość szybko stała się bardziej swobodna. W korespondencji wiele jest serdeczności, żartobliwych uwag, empatii i ciepła, prywatnych wyznań, ale też rozważań o przyszłości poezji. Te listy odsłaniają kulisy kobiecej przyjaźni, która przetrwała 57 lat (pierwszy list datowany jest na 14 lutego 1954 roku, a ostatni na grudzień 2011). Pokazują też talent noblistki do tworzenia kolaży i humorystycznych wyklejanek, którymi często odpowiadała na listy Joanny Kulmowej, wysyłane m.in. ze Strumian koło Goleniowa, gdzie poetka mieszkała wraz z mężem od 1961 roku do końca lat 90. ubiegłego wieku.

Myśli wycinane z gazet

Szymborska właśnie za pomocą słów wycinanych z gazet, łączonych z różnymi obrazkami, często skrótowo wyrażała to, co chciała przekazać osobom, do których wysyłała kartki. Wśród nich była Joanna Kulmowa. Pierwsze takie kartki powstały na przełomie lat 60. i 70. Poetka twierdziła, że zaczęła się posługiwać tą techniką, gdyż zwyczajnie nie mogła wówczas kupić takich pocztówek, które by jej odpowiadały. Postanowiła zatem wykonywać je sama. Powstawały co roku, zazwyczaj w listopadzie, przez mniej więcej 40 lat. Część z nich zobaczymy na wystawie w Szczecinie.

Debata specjalistów od biografii

Godzinę przed otwarciem ekspozycji w Willi Lentza (6 października o 17:00) rozpocznie się spotkanie „Wartości w kulturze – biografie, autobiografie, listy…”. Zaproszeni goście, wśród których są prof. Adam Wątor, kierownik Ośrodka Badań Biograficznych utworzonego w 2012 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, redaktor naczelny czasopisma „Polish Biografical Studies”, prof. Ryszard Skrzyniarz, redaktor naczelny czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna” oraz prof. Jerzy Madejski, redaktor naczelny czasopisma „Autobiografia Literatura Kultura Media”, będą dyskutowali o roli biografii w literaturze, kulturze i edukacji oraz na temat aktualnej roli badań biograficznych w nauce.

Lidia Rogaś przeczyta listy

Debatę poprowadzą: dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US i kurator wystawy oraz redaktor, Elżbieta Krzewska, a podczas wydarzenia prof. Waldemar Tarczyński oraz wiceprezydent Lidia Rogaś będą czytać listy obu poetek. To jeszcze nie wszystko! Tego wieczoru poznamy też zwycięzców pierwszego konkursu literackiego Willi Lentza „Listy do Augusta”.

Wstęp na spotkanie, jak i wystawę „Tak wygląda prawdziwa poetka. Listy i kolaże Wisławy Szymborskiej do Joanny Kulmowej” jest wolny. Wernisaż zaplanowano o godz. 18:00.

Honorowy patronat nad wystawą pełni Fundacja Wisławy Szymborskiej, Prezydent Miasta Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Humanistyczny i Wydawnictwo Znak.