Nie w sobotę, tylko w niedzielę, 28 maja, wprowadzone zostaną zmiany związane z kolejnymi etapami przebudowy torowisk i ulic w kierunku Niebuszewa oraz Pomorzan. Planowane jest zamknięcie skrzyżowania al. Wyzwolenia i ul. Ofiar Oświęcimia oraz rozpoczęcie prac na kolejnych fragmentach ul. Dworcowej i ul. Nowej.

Obie inwestycje realizowane są przez spółkę ZUE. Nazywane są przez miasto „torową rewolucją”.

Zmiany w kierunku Niebuszewa

W niedzielę, 28 maja, zamknięty zostanie wjazd z al. Wyzwolenia w ul. Ofiar Oświęcimia. Ruch w kierunku ronda Giedroycia zostanie skierowany ul. Lubomirskiego (stanie się jednokierunkowa) i ul. Staszica. Co za tym idzie, zmienią się również trasy autobusów.

Zamknięcie skrzyżowania al. Wyzwolenia i ul. Ofiar Oświęcimia oznacza, że wyjazd z ul. Odzieżowej możliwy będzie przez ulicę Czesława lub przez nowy łącznik przy Hanza Tower.

Zlikwidowane i nowe przystanki autobusów

Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 też oczywiście będą musiały jeździć ul. Lubomirskiego. Zlikwidowany zostanie więc tymczasowy przystanek „Odzieżowa”, a wymienione autobusy omijać będą przystanek „Ofiar Oświęcimia”.

W zamian pojawią się dwa inne przystanki:

– „Plac Witosa” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia na wysokości budynku Hanza Tower (nie dotyczy linii B),

– „Staszica” zlokalizowany w ciągu ul. Lubomirskiego przed skrzyżowaniem z ul. Staszica (nie dotyczy linii B).

Inne drobne zmiany na liniach nocnych:

– autobusy linii 522 w kierunku Osiedla Kasztanowego dodatkowo zatrzymywać się będą na przystanku „Kołłątaja” zlokalizowanym w ciągu ul. Staszica pod kładką;

– na kursie linii 522 o godz. 3:55 z Warszewa dłuższy, 8-minutowy postój realizowany będzie w godz. 4:09–4:17 na przystanku „Kołłątaja” zlokalizowanym w ciągu ul. Staszica pod kładką;

– na kursie linii 525 o godz. 3:56 z Zajezdni Golęcin skomunikowanie z linią 522 realizowane będzie o godz. 4:10 na przystanku „Kołłątaja” zlokalizowanym w ciągu ul. Staszica pod kładką.

W kierunku śródmieścia nadal obowiązuje objazd ulicami Felczaka i Unisławy, do pl. Witosa.

Zmiany w kierunku Pomorzan

W niedzielę rozpocznie się przebudowa układu drogowego i torowego:

– na ul. Dworcowej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. 3 Maja,

– na ul. Nowej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową do skrzyżowania z ul. Dworcową,

– na ul. Świętego Ducha – od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Nowej,

– na ul. Rybackiej – na odcinku około 60 m.

Co to oznacza dla kierowców?

W związku z pracami wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

– utrzymanie kierunku ruchu i założeń z obowiązującej czasowej organizacji ruchu wraz z objazdem do ul. Św. Ducha, przeniesienie prac na stronę jezdni, po której obecnie odbywa się ruch pojazdów, przeniesienie ruchu pojazdów (po odpowiednim przygotowaniu nawierzchni) na stronę jezdni na której obecnie prowadzone są prace drogowe;

– wydłużenie obecnie wprowadzonego odcinka jednokierunkowego od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja z brakiem możliwości skrętu z Bramy Portowej oraz ul. 3 Maja w ul. Dworcową;

– zamknięcie skrzyżowania ul. Nowej z ul. Świętopełka, brak możliwości skrętu z ul. Nowej w ul. Świętopełka (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Świętopełka).;

– zamknięcie skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. Rybackiej, brak połączenia ul. Dworcowej z ul. Rybacką;

– przeniesienie przystanku autobusowego „pl. Tobrucki” z ul. Dworcowej do pierwotnej lokalizacji na ul. Nowej.