Prace związane z budową nowej ulicy na Krzekowie wchodzą w kolejny etap, w związku z tym na ul. Żołnierskiej wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Zmiany dotyczą linii 225, 535 i 527 i będą obowiązywały od środy, 22 listopada.

Przystanek „Krzekowo” dla linii 225 i 535 powróci na północną stronę jezdni. Przystanek „Żołnierska” dla linii 225, 527, 535 będzie w stałej lokalizacji, 70 metrów za wjazdem na teren ZUT.