Przez najbliższe 9 lat kortami przy al. Wojska Polskiego 127 będzie zajmował się Szczeciński Klub Tenisowy. Za dzierżawę zapłaci 7380 złotych miesięcznie i weźmie na siebie wszelkie koszty związane z utrzymaniem obiektu.

SKT już wcześniej był zarządcą kortów, ale wspólnie z innymi podmiotami: Fundacją „Szczeciński Klub Tenisowy Promasters”, Stowarzyszeniem Akademia Tenisowa Promasters oraz Fundacją „Sport Club”. Teraz, do 2033 roku, będzie zajmować się obiektem samodzielnie.

„W ramach umowy dzierżawca ma obowiązek dokonywania niezbędnych, wymaganych przepisami prawa przeglądów obiektów i budowli, utrzymania, konserwacji oraz remontów obiektów budowlanych, utrzymywania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości” – czytamy w komunikacie przesłanym przez magistrat.

Zarządca kortów będzie czerpał zysk z ich komercyjnego wynajmu, ale będzie też zobowiązany do szczególnego podejścia wobec uczniowskich klubów sportowych i szczecińskich klubów tenisowych.

„Zapisy umowy dają gwarancję, że szkolenie w dziedzinie tenisa ziemnego dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami ze szczecińskich klubów i stowarzyszeń będzie kontynuowane na preferencyjnych stawkach” – zapewniają miejscy urzędnicy.

Nadzór nad kortami nadal będzie prowadzić Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.