W centrum Szczecina, na chodniku przed zabytkową bramą, pojawił się obiekt dawno w mieście niewidziany. To... budka telefoniczna. Nie jest to jednak typowa kabina, z których korzystaliśmy w Polsce do 2016 roku. Z aparatu, który w niej umieszczono nie zadzwonimy do żony czy znajomego, ale podnosząc słuchawkę i wykręcając jeden z podanych numerów poznamy szczecińskie historie.


Bardzo osobiste i emocjonalne

To przedsięwzięcie nosi nazwę „UWAGA HISTORIA / alternatywna historia Szczecina” i jest pomysłem znanej szczecińskiej artystki, Moniki Szpener. Zostało zrealizowane w ramach stypendium twórczego Miasta Szczecina przy współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ten zbiór historii szczecinian dotąd publicznie nieujawnionych, często bardzo osobistych i zawierających wiele emocjonalnych tonów, składa się na współczesny obraz miasta, ale ukazany z perspektywy indywidualnej i nieoficjalnej.

Szczeciński zespół autorski

Opracowaniem materiału audio, korektą redaktorską, montażem i przygotowaniem plików mp3 zajęła się znana dziennikarka, Małorzata Frymus. Aparat telefoniczny przygotowała i wypożyczyła grupa olsztyńskich aktywistów i pasjonatów techniki, a oprogramowanie stworzył informatyk, dr inż. Witold Maćkow, wykładowca na Wydziale Informatyki ZUT, zawodowo zajmujący się programowaniem webowym. Autorem oprawy graficznej jest szczeciński artysta, Dawid Czajkowski. Ich wspólna praca po raz pierwszy została publiczne udostępniona 10 października, a wśród osób, które przyszły tego dnia wysłuchać poszczególnych wspomnień, byli też ci, którzy je przysyłali głównej autorce projektu.

Historie można jeszcze przysyłać

Jakie historie usłyszymy po wejściu do budki?

– Wybieraliśmy te ironizujące i z jakąś puentą – mówi Monika Szpener. – Lista powstała wcześniej, niż zbudowana została całość, więc jest też trochę numerów ukrytych. To urządzenie cyfrowe ma bardzo dużą pojemność, można zatem dogrywać kolejne historie, bo zbiór nie jest jeszcze zamknięty. Teraz mamy około pięćdziesięciu, ale dalej zbieramy i cały czas będziemy aktualizować tę kolekcję. Można zatem wciąż jeszcze przysyłać swoje historie – dodaje artystka.

Głosy aktorów i twórców

Wśród głosów, które usłyszymy, wykręcając konkretne numery są znani szczecińscy aktorzy i twórcy. Usłyszymy m.in. opowieść o... renowacji Bramy Królewskiej i powstawaniu pewnego kultowego polskiego filmu, anegdotę o spotkaniu z grupą Mormonów czy dramatyczną relację z prezentacji spektaklu „Noc” Teatru Kana...

Budka będzie stała przed Bramą Królewską jeszcze przez trzy tygodnie. W grudniu stanie się elementem dużej wystawy poświęconej historii Szczecina, która zostanie przygotowana w Trafostacji Sztuki. Swoje historie „do budki” można przesyłać na adres budka@zut.edu.pl.