Miasto przygotowuje do zbycia w przetargu działkę o nieregularnych kształtach między ulicami: Nabrzeże Wieleckie – Dworcowa – św. Ducha. Jedną z jej części jest plac przy Starej Drukarni, z którego przez lata odjeżdżały busy. Inną, niezabudowana wyrwa po przedwojennym hotelu Metropole.

Mieszkańcy od dawna zwracali uwagę na wątpliwą estetykę placu na rogu ulic Nabrzeże Wieleckie i Dworcowej. Niezabudowaną działkę przez lata dzierżawili właściciele busów rozwożących pasażerów po okolicznych miejscowościach.

– Teren nie jest obecnie zajmowany przez przewoźników, którzy zostali relokowani w inne miejsce. Natomiast zawarte są dwie umowy dzierżawy na cele zaplecza budowy modernizacji budynku Stara Drukarnia. Umowy są na czas nieoznaczony, z zapisem, że wydzierżawiający może je rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – informuje Sylwia Cyza-Słomska z urzędu miasta.

Inną historię ma fragment sąsiadujący ze Starą Drukarnią od strony ul. św. Ducha. Na początku XX wieku stanął tam jeden z największych hoteli ówczesnego Szczecina – Metropole. Goście, którzy zatrzymywali się w jednym ze 100 pokoi, mieli do dyspozycji nawet pływalnię, a także restaurację i garaże. Budynek został zniszczony w czasie bombardowań, po wojnie usunięto gruzy.

Przygotowania do przetargu

Szykowana do sprzedaży działka obejmuje oba te place, a także pas terenu w kierunku ul. Wyszyńskiego.

– Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż tej nieruchomości planowane jest na jesień bieżącego roku. Sam przetarg odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec roku 2024 r. Obecnie trwa regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych po zakończonym podziale geodezyjnym terenu – informuje Sylwia Cyza-Słomska.

Kolejnym krokiem będzie zebranie informacji od jednostek opiniodawczych (np. rada osiedla), przygotowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przez radę miasta i wycena działki. Później, po wypełnieniu ostatnich formalności, będzie możliwe ogłoszenie przetargu.

Pierwszy impuls do większych zmian?

Ten mocno zaniedbany kwartał w ostatnich miesiącach zaczął się zmieniać. Lokalny inwestor zajął się gruntowną modernizacją Starej Drukarni. Budynek odzyska dawny wygląd, z bogato zdobioną elewacją, a w jego wnętrzach zaplanowano hotel, część konferenycjno-bankietową i restaurację.