Po konsultacjach z Radami Osiedla i debacie z mieszkańcami, po raz drugi zdecydowano, że najbardziej optymalny jest wariant, który nie zakłada odtworzenia torowiska tramwajowego. Jedyną istotną zmianą jest założenie, że funkcję komunikacji publicznej w tej części al. Wojska Polskiego przejmie w przyszłości autobus elektryczny.
Koncepcja rewitalizacji zakłada przekształcenie śródmiejskiej arterii przelotowej w miejsce przyjazne dla pieszych. Powstaną szerokie chodniki, pojawi się więcej zieleni, a ruch samochodowy zostanie ograniczony do jednego pasa w każdą stronę (dwie jednokierunkowe jezdnie). Dodatkowo będzie tutaj strefa uspokojonego ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W pasie środkowym powstaną miejsca parkingowe w układzie skośnym.

Długie dyskusje

Ten wariant (nr 1), po konsultacjach z mieszkańcami został wybrany już pod koniec 2016 roku. Część mieszkańców protestowała jednak wówczas, że odrzucono opcję zakładającą odtworzenie na tym odcinku linii tramwajowej (istniała tutaj do połowy lat 70). Miasto postanowiło przeprowadzić dodatkowe konsultacje z radami osiedli, odbyła się również debata z mieszkańcami. W ich wyniku wybrano tę samą opcję, ale nieznacznie ją zmodyfikowano. Dodano założenie, że w przyszłości na śródmiejskiej części al. Wojska Polskiego pojawi się autobus elektryczny.

- Będzie kompromisowym rozwiązaniem w tym kwartale jako z jednej strony ekologiczny i nieemisyjny środek transportu publicznego, odpowiedź na potrzeby mieszkańców dotyczące transportu zbiorowego, z drugiej początek większych zmian w komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.Będzie konkurs architektoniczny


Na przełomie kwietnia i maja zostanie rozpisany konkurs na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Pracownie architektonicznych, które w nim wystartują, będą musiały przygotować swoje koncepcje na podstawie wyjściowych założeń określonych w przyjętym przez miasto wariancie.

- Konkurs będzie dotyczył opracowania ostatecznego kształtu alei oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w rejonie Wojska Polskiego W efekcie rozstrzygnięć konkursowych będziemy chcieli podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – mówi Jarosław Bondar, Architekt Miasta.

Szacuje się, że rewitalizacja al. Wojska Polskiego może kosztować ok. 20 mln zł.