Od strony skrzydła południowego, czyli od ul. Kuśnierskiej, widać barwę elewacji, wybraną w oparciu o analizę kolorystyki jasnych historycznych tynków w kolorze naturalnym. Detal jest opracowany kolorystycznie w nawiązaniu do barwy piaskowca.

– Do oryginalnej kolorystyki odniesiono się już w latach 50. XX wieku podczas planowanej odbudowy zamku. Wtedy to decyzją służb konserwatorskich przystąpiono do odbudowy książęcego zamku w formie z ostatniej fazy panowania Gryfitów, przywracając późnogotycki styl dla południowego skrzydła oraz renesansowy dla pozostałych – wyjaśnia dr Małgorzata Gwiazdowska, pełniąca ze strony zamku nadzór konserwatorski nad inwestycją.

Barwa nowej elewacji była starannie dobierana

Wtedy ściany zamku pokryto szorstkim, białym tynkiem a detale architektoniczne, jak attyki, opaski okienne, boniowania, gzymsy, wykonano z piaskowca albo pomalowano w kolorze piaskowca. Teraz przyjęto podobne założenia, a temat kolorystyki był szczegółowo analizowany i konsultowany z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

– Ze strony zamku pracował nad tym zespół pod kierunkiem dyrektor zamku Barbary Igielskiej. W pracach uczestniczyły również Mirosława Koutny-Giedrys, konserwator z zamkowej Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki oraz historyk sztuki dr Małgorzata Gwiazdowska. W konsultacjach brał też udział konserwator ze strony wykonawcy – Mostostalu Warszawa S.A. – informuje Monika Adamowska, rzecznik prasowy zamku.

Elewacja południowa/fot. Małgorzata Gwiazdowska

Co jeszcze dzieje się na placu budowy?

Prowadzone prace związane są z przebudową tarasów zamkowych i odbudową zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej skrzydła północnego. – Na skarpie północnej trwają prace ziemne związane z reprofilacją oraz wzmocnieniem skarpy. Realizowane są też prace sieciowe. Wykonywana jest konstrukcja żelbetowa tarasu wschodniego oraz północnego. W części południowej wykonywane są prace wykończeniowe oraz instalacyjne – informuje Paweł Kwiecień, rzecznik prasowy Mostostalu Warszawa S.A.

Tarasy powinny być gotowe na początku 2024 roku. Zmodernizowane skrzydło północne – rok później. Całość prac kosztować ma prawie 85 mln zł, z czego modernizacja tarasów blisko 31 mln zł.