Gdzie i kiedy?
Różne miejsca w regionie
Od: poniedziałek, 1 sierpnia 2022, 11:30
Do: poniedziałek, 31 października 2022, 23:55
Za ile?
darmowe
Głównym celem Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa jest promowanie w kontekście europejskim, różnorodności regionalnego dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kulturowej i historycznej naszego województwa. To również wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną, rodzimą spuścizną kulturową, postrzeganą zarówno w jej materialnym jak i niematerialnym wymiarze.

 

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa łączą założenia Europejskich Dni Dziedzictwa – największego europejskiego projektu w dziedzinie kultury, realizowanego od 1991 roku na mocy decyzji Rady Europy w krajach naszego kontynentu – z wieloaspektową i złożoną tradycją kulturową Pomorza Zachodniego.

Tegoroczne hasło „Po nich dziedziczymy” odwołuje się zarówno do historii miejsc, ludzkich wspomnień i przekazywanych tradycji jak również wiedzy, technologii i dokonań poprzedników, z osiągnięć których możemy korzystać, udoskonalać je i przekazywać następnym pokoleniom.

Wydarzenia organizowane od sierpnia do października adresowane są do możliwie najszerszego kręgu odbiorców, a udział w nich jest bezpłatny i w pełni dostępny. W poprzednich latach uczestniczyło w nich kilkudziesięciu organizatorów, którzy w zróżnicowany, dopasowany do swoich możliwości i specyfiki, sposób przygotowywali wydarzenia kulturalne mające budować tożsamość regionalną oraz promować kulturę i tradycje Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców. W tym roku do Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa przystąpiło ponad 100 organizatorów, współorganizatorów i partnerów wspólnych wydarzeń.

Bezpłatnie będzie można wziąć udział m. in. w wykładach, konferencjach, spotkaniach autorskich, wystawach, spacerach, grach miejskich, nocnym zwiedzaniu, festynach, pokazach dawnych rzemiosł, warsztatach archeologicznych i plastycznych, plenerach malarskich, konkursach fotograficznych, pokazach filmowych, koncertach itp.

 

Patronat honorowy nad Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Program Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2022 dostępny jest na stronie: https://www.bdz.szczecin.pl/a,40,rozpoczynaja-sie-zachodniopomorskie-dni-dziedzictwa-2022-zapraszamy-do-udzialu