Gdzie i kiedy?
Dom Kultury „13 Muz”
pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin
Od: sobota, 4 marca 2023, 11:00
Do: niedziela, 5 marca 2023, 18:00
Za ile?
600/650 zł
Pierwszy w Szczecinie weekendowy warsztat z Biodanzy, który poprowadzi Unni Heim z Norwegii.

 

Warsztat odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczony symultanicznie.

Termin „Biodanza” oznacza taniec życia z greckiego: „bios” – życie i z hiszpańskiego „danza” – taniec, rozumiany jako naturalny ruch pełen wyrazu.

Biodanza poprzez naturalny ruch, muzykę, emocje i spotkanie w grupie ułatwia na nowo połączyć się z samym sobą, odkryć własny potencjał, wyrazić się w atmosferze wolnej od krytyki i osądu. Pomaga zbliżyć się do samego siebie i do drugiej osoby, odbudować pierwotną więź z naturą.

Biodanza to nie układy i choreografie a raczej zaproszenie do świadomego odczuwania naszego ciała i naszych emocji.

Prowadząca, Unni Heim, jest ciepłą i wrażliwą facylitatorką, nauczycielką, trenerką i terapeutką, która swoją przygodę z Biodanzą rozpoczęła w 2004 roku. Dorastała na północy Norwegii pod zorzą polarną oraz bogatą i potężną przyrodą, ale większość dorosłego życia spędziła w Oslo, a także w innych zakątach świata. Od 2000 roku odbywa głęboką transformację, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Pracuje w pełnym wymiarze godzin z Biodanzą, medytacją i rozwojem człowieka i została zaproszona do nauczania w kilku krajach Europy Wschodniej, Południowej, Środkowej i Północnej, a także w Afryce Południowej i na Bali. Jej największą pasją jest łączenie ludzi, aby wspierać naszą głębszą życiową podróż. Unni jest także założycielką Biodanzy w Norwegii oraz założycielką i współdyrektorką Norsk Biodanzaskole (szkoły szkolącej nowych nauczycieli Biodanzy).

 

Koszt: uczestnictwa:

600 zł – przy zapisie do 15 lutego

650 zł – przy zapisie po 15 lutym