Gdzie i kiedy?
wtorek, 28 listopada 2023, 18:00
Za ile?
darmowe
We wtorek 28 listopada Dariusz Kacprzak opowie o swoich poszukiwaniach i wręcz detektywistycznej pracy jaką podjął, przygotowując monografię na temat kolekcji tych szczecińskich mieszczan.

„Przyglądając się dziełom, które znajdowały się w posiadaniu szczecińskich kolekcjonerów, można stwierdzić, że mamy do czynienia ze sztuką wysokiej rangi artystycznej, zespołem prac w interesujący sposób odzwierciedlającym przemiany zachodzące w sztuce europejskiej końca XIX i początku XX wieku” – pisze w przygotowywanej właśnie publikacji dr Dariusz Kacprzak, historyk sztuki, muzealnik, wykładowca akademicki i zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Książka o kolekcji Fridy i Wilhelma Doeringów wkrótce zostanie wydana przez Willę Lentza. To obszerne dzieło zawierające informacje o kolekcjonerach, autorach, dziełach i ich skomplikowanych losach.