Gdzie i kiedy?
Muzeum Techniki i Komunikacji
Niemierzyńska 18A
sobota, 7 października 2023, 11:00
Za ile?
darmowe
W trakcie spaceru uczestnicy będą mogli nie tylko zaznajomić się z historycznymi obiektami Niebuszewa-Bolinka oraz ich historycznym i obecnym przeznaczeniem, ale też zobaczyć w jaki sposób dzieje wskazanych obiektów oraz fakt ich przetrwania do czasów obecnych ukształtowały obraz i rolę wskazanych części miasta.

Postindustrialne i historyczne dziedzictwo dawnych losów Szczecina wciąż można wypatrzyć w mieście. Wzajemne oddziaływanie przestrzeni na zabytki oraz reliktów przeszłości na przestrzeń sprawia, że nasze poczucie przynależności i związku z historią miejsca, w którym żyjemy, ma realne przełożenie na środowisko miejskie.

Prowadzenie: Tomasz Tarasiuk

Miejsce zbiórki: hol Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18 A

Czas trwania: około 90 minut

Trasa Spaceru: Muzeum – ul. Niemierzyńska – pozostałości fabryki Stoewera – ul. Kołłątaja – ul. Św. Barbary – rondo Giedroycia