Gdzie i kiedy?
czwartek, 8 grudnia 2022, 18:00
Za ile?
darmowe
W ciągu ostatnich lat mityczna już „szczecińska tożsamość” zdaje się samorealizować. Mieszkańcy miasta przestali szukać, zaczęli być. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach, a szczególnie w przestrzeni społeczno-kulturalnej.

 

Chyba wreszcie poczuliśmy się naprawdę u siebie i zastane tu po 1945 r. dziedzictwo (przede wszystkim materialne, choć nie tylko) zaczynamy doceniać i zgłębiać – od zachowywania niemieckich napisów, przez zachwyt nad architekturą i sztuką, po eksplorowanie lokalnej historii „sprzed". Coraz częściej tę ciekawość podzielają „zwyczajni” mieszkańcy. Dlaczego? Co to mówi o nas jako tych, którzy dziedziczą tę wspólną historię? Czy i jak wpływa to na nasze relacje na pograniczu? Czy „poniemieckie” zaczyna być „nasze”? I czy to sformułowanie ma w ogóle rację bytu? Na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty „PONIEMIECKIE. Dziedzictwo oswojone?”

Rozmawiać będą:

Karolina Kuszyk – pisarka i tłumaczka literatury niemieckiej, autorka głośnego reportażu „Poniemieckie" (Wydawnictwo Czarne 2019), za który otrzymała m.in. nagrodę im. Arthura Kronthala. W październiku 2022 roku niemieckie tłumaczenie książki ukazało się pt. „In den Häusern der Anderen" w wydawnictwie Ch. Links Verlag (przekład Bernhard Hartmann) i figurowało przez pewien czas jako bestseller Amazona w dziale polityka polska. Kuszyk publikowała w „Tygodniku Powszechnym“, „Małym Formacie”, „Zadrze”, „Notesie Wydawniczym” i prasie niemieckojęzycznej. Od 2022 jest stałą felietonistką rozgłośni radiowej dla Polaków w Niemczech Cosmoradio. Na polski przełożyła m.in. Bernharda Schlinka, Ilse Aichinger i Karen Duve. Była stypendystką DAAD i laureatką berlińskiego poetry slam w językach słowiańskich. Mieszka i pracuje w Berlinie i na Dolnym Śląsku.

Michał Paziewski – dr n. humanistycznych, historyk. Od 1990 roku wykładowca na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Politologii i Europeistyki US. Specjalizuje się w historii politycznej Polski współczesnej i opozycji antysystemowej w PRL. Autor kilkudziesięciu publikacji z tej dziedziny, w tym: „Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim” (2008, współautor), „Debata robotników z Gierkiem. Szczecin 1971” (2010, nominacja do Nagrody Historycznej „Polityki”), czy „Grudzień 1970 w Szczecinie” (2013, nominacja do Nagrody Historycznej „Polityki”, 2014 nagroda „Klio” przyznawana przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, w kategorii monografii naukowej). Artykuły i recenzje publikował m.in. w „Zeszytach Historycznych.” (Paryż), „Dziejach Najnowszych”, „Polska 1944/45 – 1989. Studia i Materiały”, „Tygodniku Powszechnym”, „Karcie”, „Gazecie Wyborczej”. W okresie PRL współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, aktywny działacz „Solidarności”, w 1981 współredaktor tygodnika „Jedność”. Internowany w stanie wojennym w Goleniowie, Wierzchowie Pomorskim oraz Strzebielinku koło Wejherowa, redaktor podziemnych pism „Grot”, „Obraz”, „Biuletyn Strajkowy”, „Biuletyn Solidarności”. Współpracownik m.in. Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, „Tygodnika Mazowsze" i „Kultury Niezależnej", współredaktor „Gazety Wyborczej” Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Pomorza Zachodniego, a w latach 2001-2006 członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Szczecin.

Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz krakowskiej Akademii Dziedzictwa, stypendysta na Università degli Studi di Udine we Włoszech. Całe życie zawodowe związany z badaniem, ochroną i popularyzacją zabytków. W latach 2010-2018 kierował Wydziałem Zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, od 2018 roku Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie. Można chyba bezpiecznie stwierdzić, że jest to jeden z najczęściej "wzywanych na Facebooka" przedstawicieli magistratu, bo trzyma rękę na pulsie i stara się być tam, gdzie zabytkom dzieje się źle. Monika Szymanik – w 2019 roku wydała album „Kamienica w lesie. Instagramowe wędrówki szczecinianki”. Krótko potem wraz z mężem stworzyli przestrzeń z książką i kawą przy ul. Pocztowej 19. W 2021 miała miejsce premiera książki „Dzieciństwo 1935-1949”, w której łączy uchwycony w jej kadrach współczesny Szczecin ze wspomnieniami Christel Schubert, przedwojennej mieszkanki kamienicy przy ul. Wojciecha 1, w której przez wiele lat mieszkała Monika. Za chwilę na rynku pojawi się kolejny album z jej zdjęciami starego Szczecina. Chciałaby własnymi działaniami wzmacniać lokalną tożsamość i sprawiać, by jak najwięcej osób poznało i zachwyciło się naszym miastem.

Wiktor Możdżer – rocznik 1980, urodzony w Białogardzie, od ponad 20 lat zamieszkały w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, kierunku budownictwo. Pomysłodawca i współzałożyciel stowarzyszenia Denkmal Pomorze – organizacji działającej ku ochronie miejsc dziedzictwa kulturowego na ziemiach Pomorza Zachodniego.

Debatę poprowadzą Kinga Rabińska i Andrzej Kochański.

 

Spotkanie odbędzie się na żywo z publicznością w Muzeum Narodowym w Szczecinie—Centrum Dialogu Przełomy 8 grudnia o godz. 18.00 w CDP (pl. Solidarności 1). Wstęp wolny. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w Centrum Dialogu Przełomy w godzinach pracy oddziału. Debata będzie transmitowana na żywo na profilu wSzczecinie na Facebooku.