Gdzie i kiedy?
Książnica Pomorska
ul. Podgórna 15/16
poniedziałek, 13 marca 2023, 18:00
Za ile?
darmowe
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski zapraszają na spotkanie z Adamem Michnikiem

 

Adam Michnik – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. W latach 1968–1989 dysydent i jeden z głównych działaczy opozycji demokratycznej w PRL. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. Kawaler Orderu Orła Białego.

W czasie studiów należał do kręgu „komandosów”, grupy kontestującej realia polityczne PRL. Od 1965 objęty zakazem druku. Jego relegowanie z Uniwersytetu Warszawskiego przyczyniło się w 1968 do zajścia wydarzeń marcowych. W latach 70. był działaczem Komitetu Obrony Robotników, a od 1980 działaczem NSZZ „Solidarność”, więzionym i represjonowanym jako więzień polityczny. W czasie stanu wojennego został internowany i oskarżony o próbę obalenia ustroju socjalistycznego. W 1989 wziął udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie solidarnościowej. Jako autor, współautor lub redaktor opublikował kilkadziesiąt książek, w tym szeroko komentowaną pracę Kościół, lewica, dialog (1977). Znalazł się na liście „50 Bohaterów wolności prasy” Międzynarodowego Instytutu Prasy oraz na liście „dwudziestu najbardziej wpływowych dziennikarzy świata” „Financial Times”. W spotkaniu udział weźmie dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US – historyk, politolog, socjolog, autor książki „Skalpel’68. Kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy”.

Spotkanie poprowadzi: Tomasz Dostatni OP

Organizatorami wydarzenia są: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski oraz Tomasz Dostatni OP, dominikanin.

Na spotkanie obowiązują bezpłatne wejściówki, które można pobrać na stronie https://app.evenea.pl/event/otwartaspolecznoscmarzec68/.