Gdzie i kiedy?
kościół w Menkin-Brüssow
niedziela, 10 grudnia 2023, 15:00
Za ile?
darmowe
W niedzielę (10 grudnia 2023 roku), tuż przy polsko-niemieckiej granicy odbędzie się w miejscowości Menkin-Brüssow koncert przygotowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu MUZYCZNA PODRÓŻ ŚLADAMI GRÜNEBERGÓW.

Organizator wydarzenia – Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw wraz z Partnerami, do których należą m.in.: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, St. Sophien Orgelverein Brüssow, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a także Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, Polskie Radio Szczecin SA i Akademia Sztuki w Szczecinie wspólnie postanowili uczcić obchodzony od wielu już lat w grudniu Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Współorganizatorzy przedsięwzięcia uznali za Arystotelesem, że nic nie łączy ludzi mocniej niż muzyka, wzbudzająca szacunek wobec drugiego człowieka. To nie przez przypadek Jerzy Waldorff (opierając się na arystotelesowskiej sentencji „Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów”) nadał cyklowi swoich słynnych felietonów tytuł „Muzyka łagodzi obyczaje”.

Nazwa ta, niczym doskonałe hasło wpisuje się w zbiór często nieprzestrzeganych (szczególnie obecnie na świecie) praw, uchwalonych w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dokładnie 75 lat temu, czyli 10. grudnia 1948 roku. Koncert będzie zatem okazją do refleksji na temat przełomowego dokumentu w dziejach ludzkości, stanu przestrzegania zawartych w nim zapisów oraz stojących przed nimi wyzwań wprowadzonych do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w której zwrócono uwagę na to, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”.

W tym wyjątkowym koncercie wezmą udział zarówno doświadczeni, oklaskiwani na prestiżowych scenach koncertowych świata muzycy jak i debiutanci. Słuchacze oklaskiwać będą np. studentkę Akademii Sztuki w Szczecinie Weronikę Włodarczyk – zwyciężczynię XXXV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „Grand Prize Virtuoso” w Amsterdamie, „Victory International Music Competition New York”, VIII „The music of Germany&Austria”, Great Composers Competition w Londynie i XXXVII „Grand Prize Virtuoso” w Brukseli oraz weteranów estrady – Chór Męski Słowiki 60 Jana Szyrockiego pod dyrekcją Ireneusza Radzika. Na zabytkowych organach opus 740 kościoła w Menkin-Brüssow, zbudowanych przez szczecinianina – Barnima Grüneberga w jego fabryce B. Grüneberg Orgelbau-Anstalt w roku 1917 (poddanych restauracji w roku 2005 dokonanej przez Arnolda z Plau am Se), zagra młody student Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zapalony improwizator gry na instrumencie Daniel Grabowski.