Gdzie i kiedy?
Archiwum Państwowe w Szczecinie, ul. Wojciecha 13
sobota, 17 czerwca 2023, 11:00
Za ile?
darmowe
Organizatorzy zapraszają na obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, które odbędą się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Tegoroczny temat przewodni to GOSPODARKA MORSKA SZCZECINA po 1945 roku Port – Przemysł stoczniowy – Rybołówstwo – Żegluga

W programie:

– wystawa archiwaliów i pamiątek dotyczących gospodarki morskiej Szczecina

– projekcje filmów dokumentalnych

– spotkania, prelekcje, wykłady O ludziach i z ludźmi morskiego Szczecina

11.00-11.20 Bartosz Sitarz, Źródła do dziejów gospodarka morskiej Szczecina po 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

12.00-12.30 redaktor Katarzyna Wolnik-Sayna, Póki się żagiel Bieli - spotkanie z Wojciechem Kaczorem, kapitanem Daru Szczecina

13.00-13.30 dr Michał Paziewski, Pierwsi dyrektorzy i początki działalności Stoczni Szczecińskiej

– zwiedzanie budynku Archiwum