Zajęcia z jogi w ramach Kampanii Przejdź na Jasną Stronę Mocy organizowanej przez Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów ze Szkoły Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów. Zajęcia będą odbywać się w każdą środę przez okres całych wakacji – od 28 czerwca do 30 sierpnia.

Kampania realizowana jest przy wsparciu dotacyjnym z Budżetu Gminy Miasta Szczecin. Kampania współorganizowana jest z Instytutem Inteligencji Emocjonalnej oraz Biurem Nieruchomości Atelia Nieruchomości.