Zajęcia z jogi w ramach Kampanii Przejdź na Jasną Stronę Mocy organizowanej przez Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów ze Szkoły Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów. Zajęcia będą odbywać się w każdą niedziele przez okres całych wakacji – od 25 czerwca do 27 sierpnia.

Kampania realizowana jest przy wsparciu dotacyjnym z Budżetu Gminy Miasta Szczecin. Kampania współorganizowana jest z Instytutem Inteligencji Emocjonalnej oraz Biurem Nieruchomości Atelia Nieruchomości.