Gdzie i kiedy?
Teatr Kana
pl. św. Piotra i Pawła 4/5
sobota, 15 stycznia 2022, 19:00
Za ile?
25/30 zł
Frau Mit Automat to głęboko autobiograficzny dramat, podzielony na kilka części i przedstawiający różne tożsamości kobiety: Żony, Matki, Kochanki, Ofiary, Furii.

 

Tekst bazuje na doświadczeniach pokolenia autorek, dorastającego w latach 90. XX w. po rozpadzie ZSRR. Opiera się również na nieustająco obecnym w życiu bohaterek pytaniu: „co to znaczy być kobietą?”. „Frau mit automat” Teatru Kryły Hałopa przepływa przez szereg tekstów literackich i ideologicznych (tragedii O. Wilde’a Salome, monografii białoruskiej socjolożki i badaczki Anny Szadriny, książki S. Smirnowa Twierdza Brzeska, poezji białoruskiej artystki Mariny Napruszkiny, artykułu Joana Ringelheima Women and the Holocaust: A Reconsideration of Research (Kobiety i Holokaust: rewizja badań) i konfrontuje je z osobistym doświadczeniem twórczyń.

Solidarność między kobietami, potrzeba wzajemnej ochrony i troski tworzą nowy kontekst dla kobiecych historii w obecnym białoruskim reżimie. W epilogu zeznania kobiet z lat 40. XX w. konfrontowane są z niemal identycznymi zeznaniami współczesnych kobiet z Aresztu Śledczego Okrestina i innych białoruskich więzień. Spektakl ma silny polityczny i krytyczny wydźwięk – nie tylko w kontekście białoruskiej twardej walki o demokrację, ale także w kontekście globalnego ruchu #MeToo. Tekst daje wgląd w intymną sferę prywatności autorki (m.in. poprzez wspomnienie mężczyzn, którzy w różnych formach zdominowali ją w życiu osobistym czy okrutną pamięć o przemocy wobec niej w okresie dorastania, kontrowersyjne doświadczenie macierzyństwa pod presją społeczną), jednocześnie łącząc doświadczenia kobiet w przeszłości i teraz. Spektakl jest artystycznym wkładem w dyskurs o równości płci i stawia pytania, które niekoniecznie ograniczają się do kontekstu białoruskiego.

Każda scena reprezentuje różne rodzaje poetyki i gatunków teatralnych: opera, stand up, teatr lalek, teatr dokumentalny. W spektaklu pojawia się także muzyka na żywo skomponowana i wykonana przez jedną z najlepszych białoruskich kompozytorek – Wolhę Podhajską.