Najprawdopodobniej już za cztery lata nowymi drogami rowerowymi będzie można dojechać z centrum Szczecina aż do ul. Sportowej w Dobrej.
Wzdłuż al. Wojska Polskiego
Miasto ogłosiło właśnie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego), dzięki której będzie można wybudować ścieżkę rowerową wzdłuż al. Wojska Polskiego. Nowa droga zostanie wybudowana na odcinku od pl. Szarych Szeregów aż do ul. Kupczyka. Jej długość to ponad 10 kilometrów, dlatego inwestycja została podzielona na pięć etapów.

- Plan zakłada przebudowę istniejących dróg rowerowych i pieszych, a także dostosowanie oraz rozbudowę sygnalizacji świetlnej, wyznaczenie śluz rowerowych, filtrujących pasów ruchu dla rowerów itp. - wymienia Piotr Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta Szczecin. - Zakłada się również zaprojektowanie infrastruktury parkingowej dla rowerów – dodaje.

Nowa droga rowerowa w zdecydowanej większości będzie biegła po obu stronach al. Wojska Polskiego. Budowa trasy ma być realizowana w latach 2018 – 2020.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 7 marca. Na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę będą miały 8 miesięcy od chwili podpisania umowy.

I dalej do Dobrej

Do końca 2020 roku, jak informuje portal dobrenowiny.info, ma też powstać ścieżka rowerowa ze Szczecina do Dobrej.

Gmina Dobra planuje budowę nowej drogi rowerowej od skrzyżowania przy jeziorze Głębokie aż do ulicy Sportowej w Dobrej. Obecnie mają się rozpocząć prace projektowe. Jak donoszą dobrenowiny.info, inwestycja miałaby kosztować 10 mln zł. Środki pochodzić będą z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.