Mieszkańcy czekali na to ponad dekadę. Po 12 latach udało się wyłonić wykonawcę i właśnie podpisano z nim umowę. Firma RSK Wolin Sławomir Zinow będzie miała 10 miesięcy na przebudowę pl. Batorego.

Zamiast basenu przeciwpożarowego podświetlana fontanna 

Największą zmianą będzie zastąpienie basenu przeciwpożarowego fontanną. 

– Powstanie ona na planie koła o średnicy 21 metrów. Wyposażona będzie w 7 podświetlonych dysz. Na sześciu z nich możliwe będzie tworzenie dowolnych efektów wodnych do wysokości 3,5 metra. Dysza centralna pozwoli wystrzelić strumień wody na wysokość dochodzącą do 9,5 metra – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Nowe place zabaw

Oprócz fontanny wybudowane zostaną dwa place zabaw z grami podwórkowymi dla dzieci. Przebudowane zostaną również ciągi piesze. – Część wykonana zostanie z nawierzchni mineralnej. Po stronie wschodniej placu wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika i miejsc postojowych dla samochodów – dodaje Zieliński. Ponadto zainstalowane zostaną ławki, siedziska, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. 

Plac zostanie oświetlony. Pojawi się nowa zieleń. Dodajmy, że nowe nasadzenia obejmować będą przede wszystkim krzewy, trawy i byliny, które będą uzupełnieniem historycznej zieleni. Na pl. Batorego rośnie bowiem 25 platanów klonolistnych, które mają około 130 lat. Są też 4 buki pospolite i 2 głogi jednoszyjkowe.

Inwestycję nadzoruje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. Wykonawca – firma RSK Wolin – na przeprowadzenie wszystkich prac ma 10 miesięcy. Koszt inwestycji to 6,1 mln zł. 

Plany były większe

Przypomnijmy, że pierwotnie na pl. Batorego planowane były zmiany w dużo szerszym zakresie. Poprzedni projekt zakładał budowę bardziej efektownej fontanny z wodnym tunelem, a także urządzenie czterech placów rekreacyjnych. Gdy w 2017 r. przyszło jednak do poszukiwania zainteresowanych wykonawców, okazało się, że realizacja tych planów kosztowałaby 8-9 mln zł. Magistrat uznał, że to zbyt dużo.

Plac Batorego przed wojną miał bardzo reprezentacyjny charakter. Świetnie widać to na zdjęciach z przełomu XIX i XX wieku.

Pl. Batorego dawniej i dziś