Przebudowa odcinka ul. Wapiennej oraz ul. Północnej na Warszewie będzie kosztować 6,4 mln zł. To część większego projektu modernizacji układu drogowego dzielnicy Północ.

Tym zamówieniem zainteresowanych było siedem podmiotów. W przetargu wybrano najniższą ofertę, złożoną przez konsorcjum firm Tormel i Stanled I. Nie przekroczyła ona budżetu założonego przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie, w którym zapisano 8,2 mln zł.

Co zostanie zrobione?

Zakres inwestycji obejmuje odcinek ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ul. Szczecińską) oraz fragment ul. Północnej (od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej).

– Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych, tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Prace mają zająć 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wcześniej wyłoniono wykonawcę pierwszego etapu

Projekt modernizacji układu drogowego na północy ma objąć osiem ulic o łącznej długości 4,9 km. Już wcześniej rozstrzygnięto przetarg na przebudowę czterech z nich. Kredową, Ostoi-Zagórskiego, Urlopową i Miłosza zajmie się Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Za swoją pracę otrzyma 38,3 mln zł.

Modernizację przejść mają również część ul. Andersena (od ul. Miodowej do ul. Północnej) i drugi fragment ul. Północnej.

Szczecin otrzymał na całe to zadanie maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o 30 mln zł, co stanowić ma około 50 proc. wartości całej inwestycji.