Od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2028 r. najważniejsze stanowisko na tej szczecińskiej uczelni będzie zajmował prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman.

Przyszły rektor jest absolwentem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od dwóch kadencji zasiada we władzach ZUT jako prorektor ds. studenckich. Niespełna miesiąc temu uzyskał nominację profesorską.

– Zainteresowania prof. Termana dotyczą przede wszystkim badań, które koncentrują się na możliwości wykorzystania polimorfizmu DNA różnych fragmentów genów, których produkty białkowe uczestniczą w wyrażaniu istotnych cech użytkowych – przybliża sylwetkę rektora-elekta Emilia Kujawa, rzecznik prasowy ZUT.

Wyboru dokonało uczelniane kolegium elektorów. Kontrkandydatami byli profesorzy: Mirosław Pajor, Jacek Przepiórski, Rafał Rakoczy.

Do września rektorem ZUT pozostanie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT. Nie mógł ubiegać się o reelekcję, ponieważ upływa jego druga z rzędu kadencja na tym stanowisku.