Rehabilitacja lecznicza, ćwiczenia, masaże, zabiegi kinezyterapeutyczne (w szczególności: magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia), a także terapie logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, terapie zajęciowe. To świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z których skorzystać można w stowarzyszeniu „Tęcza”, w dawnych Kontrastach, przy ul. Wawrzyniaka 7A.

Ze świadczeń zdrowotnych mogą skorzystać osoby w wieku 16-18 lat, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Oferta skierowana jest również do osób w wieku 18-25 lat, które również legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i dodatkowo posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach ośrodka dziennego gwarantowany jest stały dostęp do lekarza rehabilitacji, ortopedy i neurologa. Aby zostać przyjętym do ośrodka wystarczy skierowanie od lekarza POZ. Świadczenia nie mają charakteru limitowanego w roku kalendarzowym oraz są bezkolejkowe.

Więcej informacji udziela rejestracja oraz administracja Stowarzyszenia.

KONTAKT

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7A

70-392 Szczecin

mail: tecza@tecza.org.pl

 

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46

tel. kom. 500 009 637 lub 500 009 865