Całkowita wartość inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to 216 mln zł, a dofinansowanie unijne – 109 mln zł. Część prac została już wykonana, trwa jeszcze mocno opóźniona przebudowa węzła Kijewo. Finał wszystkich robót planowany jest na III kwartał 2022 r.

Najistotniejszą częścią tej inwestycji jest przebudowa węzła Kijewo, na przecięciu autostrady A6 i drogi krajowej nr 10. Zaplanowano tam szersze wiadukty, nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające i łącznice z łagodniejszymi łukami. Ma to poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu. Z powodu finansowych problemów pierwszego wykonawcy – Energopolu Szczecin – prace znacząco się przedłużyły.

Rozbudowa poniemieckiej autostrady

Na odcinku A6 między Kijewem a Rzęśnicą rozebrano przedwojenną nawierzchnię betonową, którą zastąpiła nawierzchnia bitumiczna. Jezdnie poszerzono o pas awaryjny, trasa została wygrodzona, a na leśnym odcinku powstało przejście górne dla zwierząt.

– Rozbudowa starej, poniemieckiej autostrady A6 to długo wyczekiwana inwestycja, dzięki której region otrzyma szansę na jeszcze szybszy rozwój. Jest to kolejny, ważny krok w stronę tego, aby mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskali wygodne połączenia drogowe z resztą Polski – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podczas podpisywania umowy o dofinansowanie.

Chcą sięgnąć po 43 mld zł

Dla GDDKiA była to już 71. umowa w tej pespektywie unijnej. To czyni z tego podmiotu największego beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Dzisiejsza umowa jest kolejną, która podkreśla sprawność GDDKiA w wykorzystywaniu funduszy unijnych dla rozwoju sieci drogowej. Nie zasypiamy gruszek w popiele i przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie, tak aby w całości wykorzystać dostępną dla GDDKiA alokację środków unijnych w kwocie ponad 43,3 mld zł – podkreślał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym roku planowane jest podpisanie kolejnych umów na unijne dofinansowanie drogowych inwestycji.