Wyremontowana zostanie starsza, bardziej wyeksploatowana, wjazdowa nitka Trasy Zamkowej. Prace będą podzielone na etapy, by nie trzeba było zamykać całej arterii. Przez cały czas ruch samochodów ma być prowadzony dwoma pasami.
Północna nitka Trasy Zamkowej została oddana do użytku w 1987 roku. Ma ponad 2 kilometry długości. Szacuje się, że dziennie wjeżdża nią do lewobrzeżnej części Szczecina ok. 20 tysięcy pojazdów.

Po awarii Mostu Cłowego przeprowadzono kompleksowe badania pozostałych szczecińskich przepraw. Rezultaty tych dotyczących północnej nitki Trasy Zamkowej były najgorsze. Eksperci ocenili stan techniczny estakad na zaledwie 2,69 (w skali od 0 do 5). Mosty (nad Parnicą i Odrą Zachodnią) otrzymały „trójkę”. Nieco lepiej wygląda stan „młodszej” nitki wyjazdowej z miasta (estakady 2,75-2,85; mosty – 3), więc w pierwszej kolejności budowlańcy zajmą się północną częścią Trasy Zamkowej.

- Prace obejmą odnowienie obiektu oraz elementów jego wyposażenia, przebudowę oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej, modernizację dojazdów do obiektu, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie oświetlenia dróg, naprawę powierzchni betonowych i stalowych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie chodników. Poprawiona zostanie infrastruktura rowerowa. Po remoncie cykliści zjeżdżający z Trasy Zamkowej w ul. Jana z Kolna pojadą nową, wydzieloną ścieżką rowerową, która połączy się z istniejącą infrastrukturą. Zmodernizowane zostanie oznakowanie nawigacyjne na rz. Odra Zachodnia. Obecne tablice zastąpione zostaną przez nowoczesną sygnalizację świetlną dla statków – informuje Szymon Wasilewski z Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

ZDiTM ogłosił właśnie przetarg na stronie Europejskie Biuletynu Zamówień Publicznych. Wyłoniony w nim wykonawca będzie miał 12 miesięcy na zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych. Będzie musiał wykonywać je etapami, by stale przejezdne były 2 pasy Trasy Zamkowej. W okolicy Basenu Górniczego wyznaczony zostanie odcinek przejściowy umożliwiający płynne włączenie się w strefę czasowo zmienionej organizacji ruchu. Dla autobusów, również od Basenu Górniczego, poprowadzony będzie buspas.

Na modernizację Trasy Zamkowej miasto zabezpieczyło łącznie ok. 30 milionów złotych (255 tys. w 2016 roku, 2,7 mln w 2017 roku i 27 mln w 2018 roku).