Trwa powszechny spis źródeł ciepła. W przypadku mieszkań ogrzewanych przez wspólne ciepło (np. z miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej), zajmie się tym właściciel/zarządca całego budynku. Na właścicielach poszczególnych lokali spoczywa natomiast obowiązek zgłoszenia indywidualnych źródeł ciepła, takich jak np. kominek, bojler elektryczny czy koza.

Konieczne jest wówczas złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). To ankieta, w której należy podać dane właściciela oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wyszczególnione są tam następujące źródła ciepła:

- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

- kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,

- piec kaflowy na paliwo stałe,

- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

- kocioł olejowy,

- pompa ciepła,

- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Deklarację trzeba złożyć do końca czerwca, a w przypadku nowych budynków, w terminie 14 dni. Można to zrobić w formie elektronicznej – za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.ceeb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl