Prace przy przebudowie ul. Bożeny koncentrują się teraz na odcinku, w którym wcześniej przebiegała zwykła ścieżka przechodząca w szerszą drogę szutrową.

Ulica Bożeny biegnie tuż obok ogrodzenia budowanego aquaparku. Po przebudowie zyska nową nawierzchnię, chodniki i miejsca parkingowe na całej swojej długości. Aż do ul. Sczanieckiej (przy przystanku Wilcza Wiadukt), z którą nie będzie jednak połączona.

– Aktualnie wykonawca robót koncentruje swoją największą uwagę na odcinku od strony ulicy 1 Maja. Wykonywane są roboty ziemne i te związane z budową nowej kanalizacji deszczowej. Od strony ul. Sczanieckiej na fragmencie ulicy Bożeny zamontowane zostały już słupy oświetleniowe. Wkrótce rozpoczną się ponadto prace związane z budową muru oporowego z elementów prefabrykowanych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, znana w Szczecinie z przebudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego i modernizacji układu dróg na Międzyodrzu. Za prace przewidziane przy ul. Bożeny otrzyma ponad 13,5 mln zł.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.