W 2025 roku przy ul. Górnośląskiej powstaną nowe zbiorniki oraz zmodernizowana zostanie istniejąca infrastruktura. „Prowadzona rozbudowa należącego do Grupy Orlen terminalu gazu płynnego w Szczecinie wpłynie na wzmocnienie łańcucha dostaw, zwiększając możliwości odbioru LPG w tej instalacji do 400 tys. ton rocznie” – informuje zespół prasowy Orlenu.

We wniosku o pozwolenie na rozbudowę mowa o budowie nabrzeża portowego, zbiorników paliwa, estakad, budynku dyspozytorni, portierni i obiektów zaplecza technicznego oraz technologicznego. Prace obejmą również przebudowę dróg wewnętrznych i bocznic kolejowych, a także rozbudowę wiat technologicznych.

„Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie zrealizowana w 2025 roku. Dzięki niej zwiększą się również możliwości importowe propanu zarówno do celów grzewczych, jak i autogazu” – informują przedstawiciele Orlenu.

Prace będą prowadzone na terenie już wcześniej zajmowanym przez terminal, nie zakłada się powiększenia jego powierzchni o kolejne działki.