Jak co roku, Szczecin przyłącza się do akcji WWF Godzina dla Ziemi. W sobotę zgasną światła m.in. filharmonii, Galerii Kaskady, czy na Różance. Tym razem chodzi o zachowanie różnorodności biologicznej.

„Bezpowrotnie tracimy przyrodę i jej różnorodność. W ciągu ostatnich 50 lat monitorowanie populacji gatunków zwierząt zmniejszyły się o 69 procent. Różnorodność biologiczna planety Ziemi to podstawa naszego istnienia. Jedyną szansą na zachowanie przyrody i różnorodności jest objęcie jej ochroną” – apelują inicjatorzy akcji.

Corocznej akcji gaszenia światła na całym świecie towarzyszy także petycja, w której organizatorzy postulują o: rozszerzenie obecnych i stworzenie nowych obszarów chronionych, objęcie 30 procent lądu i 30 procent mórz Polski obszarami chronionymi, objęcia 10 procent obszaru lądu i 10 procent mórz Polski ochroną ścisłą. Jak podkreślają, obecnie jest ich zaledwie około 1,5 procent na lądzie. Dodatkowo aktywiści apelują o stworzenie planu odbudowy zasobów przyrodniczych.

W sobotę, od godz. 20:30 do godz. 21:30 wyłączone zostanie oświetlenie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, na Różance, przy bramie głównej Cmentarza Centralnego, zewnętrzne Galerii Kaskady czy fontanny CH Galaxy.

Jednocześnie magistrat przypomina, że wiele obiektów, które tradycyjnie uczestniczyły w Godzinie dla Ziemi (Pomnik Czynu Polaków, Dźwigozaury, Dom Kultury 13 Muz) są obecnie wygaszone na stałe ze względu na oszczędności.