Alternatywna droga ze Śródmieścia w kierunku Polic wreszcie przestanie kończyć się w polu. Miasto otrzymało 249,9 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę trzeciego etapu Trasy Północnej (Łączna - Szosa Polska). – Od czasu, gdy otrzymamy promesę finansową z Banku Gospodarstwa Krajowego, będziemy mieli 9 miesięcy na rozpoczęcie prac – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina ds. inwestycji.

Realizacja pierwszego etapu, czyli przedłużenie ul. Warcisława do ul. Rostockiej, zakończyła się w 2012 roku. Dwa lata później Trasę Północną „dociągnięto” do skrzyżowania z ul. Łączną na Warszewie (ten fragment to ul. Królewskiego). Tam inwestycja utknęła na blisko dekadę. Dopiero teraz udało się zapewnić finansowanie jej kontynuacji, czyli trzeciego etapu w stronę skrzyżowania ul. Szosa Polska z ul. Policką.

Szczecin otrzyma dokładnie 249 998 000 zł dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonego na rozwój stref przemysłowych. Nowy fragment trasy ma bowiem poprawić „obsługę obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”. Dofinansowanie szacowane jest na 98 procent wartości całej inwestycji, więc miastu pozostanie wyłożyć 2 proc. wkładu własnego.

– Absolutnie bezprecedensowe dofinansowanie dla Szczecina i jego mieszkańców. To pokazuje, że nasz rząd widzi i rozumie potrzeby Pomorza Zachodniego – podkreśla wojewoda Zbigniew Bogucki.

– Bardzo zabiegaliśmy o te środki. Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie wniosku. Nie udałoby się bez współpracy z panem wojewodą i szczecińskimi posłami z różnych stron sceny politycznej – dodaje prezydent Przepiera.

Nowy odcinek będzie identyczny jak poprzednie fragmenty. Dwujezdniowa droga z pasem zieleni pośrodku, na którym kiedyś w przyszłości mają pojawić się tory tramwajowe. Trasa Północna kończyć się będzie rondem u zbiegu z ul. Szosa Polska i ul. Policką. Zostanie skomunikowana z planowaną obwodnicą Polic - inwestycją również dofinansowaną kwotą 250 mln zł w ramach poprzedniej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Miasto niedawno wykonało aktualizację dokumentacji projektowej Trasy Północnej. Teraz potrzebne będą tylko drobne korekty.

Szczecin starał się również o 100 mln zł na przebudowę ulic Lubczyńskiej i Kniewskiej, ale w tym przypadku nie uzyskał dofinansowania.