Szczecin złożył 10 na 10 możliwych wniosków o wsparcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. „Potrzeby są nieograniczone, a finanse samorządów coraz skromniejsze. Dlatego podejmujemy starania, aby szukać możliwości finansowania renowacji zabytków gdzie tylko jest to możliwe” – tłumaczy miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.

Na liście złożonej przez miasto znalazło się 8 zabytków rejestrowych i 2 znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.

– Przy wyborze kierowaliśmy się znaczeniem poszczególnych obiektów dla dziedzictwa kulturowego miasta oraz stanem ich zachowania, biorąc również pod uwagę możliwość sfinansowania inwestycji przez poszczególne podmioty sprawujące opiekę nad zabytkami – wyjaśnia Michał Dębowski.

Jednym ze szczecińskich zabytków wymagających pilnych prac konserwatorskich jest Brama Królewska, której okładziny kamienne są w coraz gorszym stanie. Miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 2,3 mln złotych.

– Z zewnątrz nie wygląda źle, ale ten zabytek wymaga już interwencji konserwatorskiej. Remont będzie bardzo kosztowny – przyznaje miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.

Prac remontowych i konserwatorskich wymaga także rzeźba „Ogniste Ptaki” Władysława Hasiora, która poddaje się postępującej korozji. W jej przypadku miasto stara się o 130 tysięcy złotych dofinansowania.

Na szczecińskiej liście znalazły się także: zespół budynków sakralnych przy ul. Kościelnej 4 (3,25 mln zł dofinansowania), Bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba (5,9 mln zł), budynek przy ul. Korony Polskiej 20 (blisko 3,6 mln zł), kamienica przy ul. Potulickiej 62 (1 mln zł), budynek Szkoły Podstawowej nr 1 (5 mln zł), Kościół ewangelicko-augsburski pw. Św. Trójcy (2 mln zł), kamienica przy al. Wojska Polskiego 63 (ponad 1 mln zł), Kościół pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie przy ul. Klonowej 16 (750 tys. zł).