Wspólnota Mieszkaniowa przy placu Żołnierza 6,7; Mariackiej 26 przygotowuje się do prac przy elewacji. Dawne domki profesorskie odzyskają oryginalny kolor, odtworzone zostaną uszkodzone i brakujące fragmenty sztukaterii.

Już w średniowieczu stały w tym miejscu zabudowania należące do zespołu kolegiaty pw. Najświętszej Marii Panny. Mieszkali tam kanonicy kapituły, a po reformacji przeprowadzonej w XVI wieku profesorowie Książęcego Pedagogium Szczecińskiego. Stąd nazwa – domki profesorskie – która stosowana jest do dziś.

Na przestrzeni lat budynki podlegały licznym przeróbkom i remontom. Do najbardziej znaczącej przebudowy doszło w 1739 roku na rozkaz króla Prus Fryderyka Wilhelma I.

Będzie nowa witryna i odtworzone zdobienia

Teraz odnowiona zostanie historyczna elewacja części dawnej zabudowy. Prace obejmą narożny budynek przy ul. Mariackiej 26 i sąsiadujące z nim domki przy pl. Żołnierza 6 i 7.

Zostaną wykonane na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej, przy udziale zarządcy nieruchomości – Szczecińskich TBS-ów. Pozyskano już zalecenia konserwatorskie i dokumentację projektowo-kosztorysową. W lutym do urzędu miasta wpłynął wniosek o pozwolenie na prace budowlane.

– Zgodnie z wykonaną dokumentacją roboty budowlane będą obejmować remont ścian elewacji frontowej wraz z izolacją, w tym naprawy spękań muru, tynkowanie, malowanie i remont cokołu. Odtworzone będą uszkodzone lub brakujące fragmenty sztukaterii, pozostawione zostaną historyczne zaczepy i tabliczki z numerem administracyjnym. Wykonane będą nowe obróbki blacharskie oraz prace dodatkowe takie jak nowe oświetlenie, nowa witryna i obróbki blacharskie – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Dokopali się do pierwotnej kolorystyki

Elewacja odzyska oryginalną kolorystykę. Aby było to możliwe, przeprowadzone specjalne badania na ścianie budynku od strony ul. Mariackiej

– Odkryte relikty najstarszych farb wskazały na kolorystykę typową dla wymalowań historycznych – ugrową [wg PWN to „pigment o barwie od żółtej do złocistobrunatnej, stanowiący odmianę ochry” – red.] i taki kolor elewacji został zaprojektowany – tłumaczy Tomasz Klek.

Wszystkie prace mają zostać przeprowadzone w tym roku. Wspólnota mieszkaniowa stara się o dotacje na prace przy zabytku z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Kiedy remont całej pierzei?

Do domków profesorskich zalicza się również sąsiednia zabudowa przy pl. Żołnierza 8-11. – Z uwagi na fakt, że pierzeja tzw. domków profesorskich jest własnością różnych wspólnot mieszkaniowych – trudno jest przewidzieć termin remontu całej pierzei – mówi Tomasz Klek.