Miasto ogłosiło przetarg na remont elewacji budynku przy ul. Potulickiej 62, w pobliżu pl. Zwycięstwa i dawnego hotelu Piast. Od 1954 roku działa w nim przedszkole.

Nadzór nad realizacją renowacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 będzie sprawować Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin. „W ramach inwestycji remont przejdzie elewacja budynku. Przywrócony zostanie jej stan techniczny, estetyczny i historyczny. Wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych i izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic. Wyremontowane zostaną balkon i ganek wejściowy. Prace obejmą ponadto wymianę stolarki okiennej piwnic oraz remont dachu z dociepleniem poddasza” ­– czytamy w komunikacie przesłanym przez miasto.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 8 marca. Prace mają zająć około 5 miesięcy (150 dni) od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.

Kamienica została zbudowana w 1890 roku. Gołym okiem widać, że jej elewacja wymaga remontu. Postawiono nawet specjalne zadaszenie, które chronić ma przed ewentualnymi odpadającymi elementami.

Na odnowienie czeka bogaty wystrój architektoniczny elewacji z wydatnym boniowaniem, profilowanymi gzymsami, naczółkami, opaskami okiennymi, dekoracyjnymi płycinami oraz ornamentami roślinnymi i figuralnymi.

Po renowacji elewacja będzie ciepłożółta. To jej oryginalny kolor, ustalony na podstawie badań odkrywkowych zleconych przez miejskiego konserwatora zabytków. Projekt architektoniczny remontu przygotowała firma Grupa Miasto Usługi Architektoniczne.