Podczas prac archeologicznych na Rynku Nowym odkopano fragment ściany kościoła św. Mikołaja. – Forma tego detalu architektonicznego wskazuje niezbicie, że został on wykonany najpóźniej około połowy XIII wieku – ocenia Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków.

Badacze mówią o prawdziwej sensacji. Zakładali bowiem, że kościół zbudowany w tamtych czasach był drewniany i został rozebrany po 100 latach. Spodziewali się więc znaleźć relikty postawionej później w tym samym miejscu murowanej świątyni z XIV wieku. Tymczasem znaleźli ślady dużo starszego Szczecina.

– W 1243 roku szczeciński książę Barnim I nadał patronat nad kościołem i parafią świętego Mikołaja cysterkom z pobliskiego klasztoru pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Zaraz po fundacji rozpoczęła się realizacja budynku, którego fundamenty dotrwały do naszych czasów – mówi Michał Dębowski.

Odsłonięty element to fragment ściany ze służkami, czyli cienkimi kolumienkami, które zdobią filar podtrzymujący dawne sklepienie. Jak czytamy w informacji prasowej, „ustawione są one na bazach wykonanych z cegieł pokrytych glazurą i ozdobionych charakterystyczni motywami liści zwanych żabkami”.

– Opisane relikty są bardzo cenne, dlatego zostaną teraz zinwentaryzowane i zabezpieczone, ale w przyszłości, po przekształceniu Rynku Nowego w plac, mają zostać wyeksponowane, by mieli do nich dostęp nie tylko naukowcy, ale też mieszkańcy i turyści – informuje Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta.

Prace archeologiczne potrwają do połowy października. Ich wykonawca, spółka Inwest CW, będzie miał czas do końca 2022 roku na opracowanie wyników badań.