Inwestycje w gaz ziemny lub wykorzystanie źródeł geotermalnych – w tych dwóch kierunkach może pójść Elektrociepłownia Pomorzany po 2030 roku. „Wycofanie się ze stosowania węgla w energetyce jest wyzwaniem, przed którym stoją wszystkie źródła węglowe w Polsce” – podkreślają przedstawiciele PGE Energia Ciepła.

Polska Grupa Energetyczna planuje odejście od węgla do 2030 roku. W Szczecinie są dwie elektrociepłownie, którymi zarządza jedna z jej spółek – PGE Energia Ciepła. Mowa o EC Szczecin (od lat wykorzystuje blok biomasowy) oraz EC Pomorzany, w której wykorzystywany jest czarny surowiec.

Jak udało nam się dowiedzieć, spółka planuje przede wszystkim inwestycje w układy wykorzystujące gaz ziemny. Obecnie mają być prowadzone analizy, które ocenią, czy i jaki rodzaj technologii możliwy jest do zastosowania w EC Pomorzany.

W planach są również analizy pod kątem wykorzystania źródeł geotermalnych. Badania mają prowadzić PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska. Wstępne wnioski mają wskazywać na „duży potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych”.

„Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że PGE Energia Ciepła nie jest jedynym wytwórcą ciepła dla potrzeb aglomeracji szczecińskiej, dlatego dla efektywnego przeprowadzenia procesu dekarbonizacji konieczne jest współdziałanie wszystkich właścicieli źródeł pracujących na szczeciński system ciepłowniczy” – podkreślają przedstawiciele spółki.

System ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej składa się z 6 źródeł ciepła – EC Pomorzany (należy do PGE Energia Ciepła), EC Szczecin (również należy do PGE Energia Ciepła), Ciepłowni Rejonowej Dąbska (SEC), Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka (SEC), Ciepłowni Rejonowej Marlicza (SEC), Miejskiego Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.