Kolejna rozmowa Okręgowej Izby Lekarskiej przed nami.

Dzisiaj o zdrowotnych elementach programu politycznego Konfederacji będzie mówić dr Tomasz Kruszewski. Rozmowę przeprowadzi Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie  Michał Bulsa