Prowizorycznie odbudowana w latach 70. ściana od strony pl. Orła Białego znów będzie nawiązywać swoim wyglądem do gotyku. Rozpoczęła się „Rekonstrukcja gotyckiego stylu świątyni poprzez renowację z przebudową, rozbudową i nadbudową północnej części Katedry Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie”.
Przy katedrze stanęły już rusztowania. Wykonawca przebudowy, szczecińska firma Inwest CW, rozpoczęła od rozbiórek. Po zakończeniu wszystkich prac północna ściana świątyni zmieni się diametralnie. Wyglądać będzie tak, jak na przedwojennych zdjęciach zrobionych po zakończeniu przebudowy według projektu Oskara Hossfelda z 1894 r.

Przebudowa po 45 latach

Obecny stan to rezultat odbudowy świątyni w latach 1972-73 według projektu szczecińskich architektów: Stanisława Latoura i Adama Szymskiego. Zakładał on przywrócenie historycznego kształtu katedry, z wyjątkiem właśnie północnej elewacji, której nadano nowoczesną formę.

„Całkowicie zniszczona część północna została odbudowana w latach 70-tych ubiegłego wieku w technologii częściowo uprzemysłowionej z założeniem, że z czasem obiekt otrzyma elewacje pozwalające lepiej zharmonizować go z pozostałą tkanką historyczną” – czytamy w projekcie budowlanym trwającej przebudowy, którego autorem jest architekt Sławomir Kiersnowski.

Co się zmieni?

Powstanie zwieńczony szczytem ryzalit, wysunięty z dotychczasowego lica elewacji o 2,5 m. Zamiast obecnych okien z żelbetowym laskowaniem, pojawią się węższe okna o proporcjach zbliżonych do stylu gotyckiego. Uzupełnione zostaną brakujące cegły, a te zachowane będą wyczyszczone. Wewnątrz wyburzą klatkę schodową, która obecnie znajduje się tuż przy wejściu do katedry. Na piętra będzie się można dostać po schodach usytuowanych po obu końcach północnej części świątyni.

Koszt przebudowy katedry szacowany jest na 3,6 mln zł. Z tej sumy 3 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych przyznanych z puli „Dziedzictwo kulturowe”.

fot. dokumentacja przetargowa