Udało nam się zbudować pionierski w Polsce system grantowy dla osób, które są aktywne i chcą być aktywne w swoim najbliższym otoczeniu. Co roku mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogą cieszyć się różnymi inicjatywami od najszczerszego wolontariatu po aktywności sportowe, proekologiczne czy niekierowane na seniorów. Chcę podziękować naszym wolontariuszom i społecznikom, bo bez was tego programu nie byłoby.  Dzięki waszej pracy nasze społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte na wzajemne potrzeby. Dziękuję pracownikom Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za zaangażowanie i gigantyczną pracę przy ocenie wniosków. Dzięki waszej pracy nasze społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte na wzajemne potrzeby – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Już wkrótce na szczecińskim Starym Mieście stanie kolejna szafka jadłodzielnicza, kontynuowane będą badania profilaktyczne w ramach akcji Movember, a przedszkolaki doczekają się nowej ścieżki sensorycznej. To tylko kilka przykładów ze 175 oddolnych inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, które otrzymały dofinansowanie podczas ostatniego naboru z Programu Społecznik.

To program, który umożliwia organizacjom pozarządowym, a także współpracującym z NGO’sami grupom nieformalnym, organizację ważnych przedsięwzięć dla zachodniopomorskich społeczności. Dzięki zaangażowaniu oraz aktywności lokalnych środowisk, pracy społecznej przedstawicieli organizacji pozarządowych, współpracy tysięcy wolontariuszy oraz otwartości partnerów w regionie, od 2017 roku w całym województwie przeprowadzono ponad 4000 inicjatyw. W przygotowanych przedsięwzięciach wzięło udział około 160 tys. osób z Pomorza Zachodniego.

Teraz przygotowywane są kolejne inicjatywy. Wachlarz pomysłów wolontariuszy i społeczników jest praktycznie nieskończony. Wiele z tych inicjatyw widać codziennie na ulicach. I to dosłownie. Przykładem są szafki Jadłodzielni, które stoją już w 10 miejscach w Szczecinie, a dzięki Programowi Społecznik kolejna pojawi się na Starym Mieście.

Częścią projektu są międzypokoleniowe warsztaty promujące foodsharing, pod wiele mówiącym hasłem – „Pomagamy, ratujemy, nie marnujemy”. Celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców, że jedzenie nie powinno nigdy lądować w śmietniku, a z Jadłodzielni może korzystać każdy bez wyjątku.

– Naszym głównym celem jest udostępnianie przestrzeni do niemarnowania żywności i promowanie idei foodsharingu w różnych kręgach. Udaje nam się to z powodzeniem. Ta idea skierowana jest do wszystkich, nie tylko do osób bezdomnych – podkreślała podczas podpisania umowy na dofinansowanie Elżbieta Abramowicz, inicjatorka stworzenia szczecińskiej Jadłodzielni.

Stowarzyszenie Jadłodzielnia działa od siedmiu lat i już pięć razy skorzystało z Programu Społecznik. Efektem są między innymi wspomniane szafki do dzielenia się jedzeniem, których adresy można znaleźć na stronie: http://www.jadlodzielniaszczecin.pl/?page_id=1342.

Lista dofinansowanych przedsięwzięć jest długa

Jakie jeszcze inicjatywy będą mogły zostać zrealizowane dzięki Programowi Społecznik? Tylko na obszarze Szczecina i powiatu polickiego lista planowanych przedsięwzięć liczy 35 punktów. Można wspomnieć o pikniku połączonym ze sprzątaniem lasu w Grzepnicy, uniwersyteckiej zielonej strefie wellbeing, kontynuacji zachęcającej do profilaktyki nowotworowej akcji Movember czy hotelach dla owadów pożytecznych.

Po więcej informacji na temat programu warto zajrzeć do mediów społecznościowych, pod takie hashtagi jak: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR. A na portalu Facebook obserwować profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News.

Wyniki tegorocznego naboru i lista dofinansowanych projektów z Programu Społecznik 2022 – 2024:

https://spolecznik.karrsa.eu/ oraz https://wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik.