Ruszyły konsultacje w sprawie budowy torowiska do pętli Mierzyn. Inwestycja będzie wymagała wycinki około 168 drzew. Plan kompensacji zakłada 288 nasadzeń zastępczych drzew i 940 metrów kwadratowych krzewów.

Magistrat zaprasza mieszkańców Szczecina do wypełnienia ankiety poświęconej zbieraniu opinii na temat planów modernizacji trasy tramwajowej na odcinku od ronda Gierosa do ulicy Kwiatowej, z dobudową drugiego toru oraz budową nowego odcinka dwutorowego od ulicy Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli „Mierzyn”.

Projekt obejmuje również przebudowę układu drogowego w ciągu ulicy Ku Słońcu, wykonanie pętli autobusowej wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi. Na wysokości ulicy Kwiatowej zaprojektowano węzeł rozjazdowy, umożliwiający wjazd w torowisko w ul. Kwiatową - zarówno od strony ronda Gierosa, jak i Mierzyna.

Na przebudowanym odcinku znajdą się cztery perony tramwajowe. W ciągu układu drogowego znajdują się skrzyżowania z ulicą Krętą, Różaną, Źródlaną, Przygodną, Kwiatową, Polskich Marynarzy, Hrubieszowską.

„Wystartowały konsultacje społeczne dotyczące budowy torowiska w kierunku Mierzyna. Inwestycja może zmienić wiele, ale wiąże się także z wycinką drzew. Proszę Was o wyrażenie opini” – zaprasza do udziału w konsultacjach prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na wniosek Rady Osiedla Gumieńce, która odpowiada za stronę merytoryczną procesu. Uwagi można składać:

- poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej w wersji elektronicznej na stronie mierzyn.szczecin.eu;

- osobiście lub pocztą na adres Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;

- poprzez wrzucenie ankiety do urny znajdującej się w przedsionku przy głównym wejściu do Urzędu Miasta Szczecin (plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin);

- poprzez dostarczenie ankiety do siedziby Rady Osiedla Gumieńce przy ul. Ku Słońcu 76 (w każdy wtorek w godz. 17-18).