Miasto tłumaczy, że trzypoziomowy pakingowiec byłby w obecnych realiach finansowych zbyt drogi. Zamiast niego planowane jest wyremontowanie istniejących miejsc postojowych pod gołym niebem i wygospodarowanie nowych. Docelowo ma ich być 386, czyli około 140 więcej niż obecnie.

– Finanse są ograniczone, a miejsca parkingowe służące obsłudze Starego Miasta potrzebne tu i teraz – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. – Parking naziemny jest dobrym kompromisem, nie tylko pod względem finansowym, ale również takim, który zapewni mieszkańcom niemal natychmiastowy dostęp do miejsc parkingowych i pozwoli na kolejne inwestycje i zmiany na Starym Mieście.

Zrezygnowano z zamówionego projektu parkingowca

Przypomnijmy, że zajmująca się realizacją tej inwestycji miejska spółka NiOL zamówiła już wcześniej projekt parkingowca. Wybrano wówczas ofertę pracowni Maki architekci, która miała podjąć się tego zadania za 521 tys. zł. Ostatecznie otrzymała tylko część tej kwoty, bo w ramach ugody rozwiązano z nią umowę po wykonaniu jedynie części prac.

– Mamy wstępny projekt parkingowca, który być może zostanie wykorzystany w przyszłości. Modernizacja i rozbudowa parkingu naziemnego nie wykluczają bowiem powrotu do pomysłu parkingowca wielopoziomowego – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL.

Modernizacja parkingu rozpocznie się od zachodu

Na razie realizowana będzie jednak koncepcja rozbudowy parkingu naziemnego. Pierwsze zmiany pod Trasą Zamkową powinny być widoczne przed wakacjami. Prace rozpoczną się od remontu istniejącej części parkingu. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę 81 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 9 dla autokarów w zachodniej części placu.

– Zadanie obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącej betonowej nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc parkingowych, demontaż oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych nawierzchni, nowych instalacji, nowego zjazdu na parking, z dowiązaniem do istniejącej ulicy Panieńskiej – mówi Wojciech Jachim.

Miejsce dla samochodów, a obok dla rolkarzy i łyżwiarzy

W przyszłym roku planowany jest też drugi etap przebudowy, który obejmie wschodnią część parkingu. Utworzonych zostanie tam nie tylko 200 miejsc postojowych, ale też plac sportowo-rekreacyjny. Będzie to teren dla amatorów rolek, wrotek i rowerów, zamieniający się zimą w lodowisko.

Zaplanowano nowy wjazd/wyjazd od ul. Duczyńskiego, a także rampę dla komunikacji kołowej umożliwiającą pokonanie różnicy terenu, nowe schody i chodniki, a także stację roweru miejskiego.

– Drugi etap obejmuje ponadto nasadzenia kwitnących drzew, krzewów, trawy oraz zieleni pnącej na murkach oporowych – mówi Wojciech Jachim.

Trzeci etap będzie częścią większych zmian w okolicy

Ostatnia część inwestycji zostanie zrealizowana po zakończeniu budowy zapowiadanego Mostu Kłodnego i zburzeniu jednej z łącznic Trasy Zamkowej. Wtedy w części północnej powstanie parking na 91 miejsc i zjazd na nową ulicę od strony Jana z Kolna.

Przebudowa otoczenia Trasy Zamkowej i zwężenie ul. Jana z Kolna, pozwoli wygospodarować miejsce przy bulwarach (między Mostem Kłodnym a Mostem Długim) na nowy kwartał zabudowy.

Innego zapowiadanego parkingowca też nie ma

NiOL odpowiada również za projekt budowy przy ul. Staromłyńskiej nowej przychodni, która ma sąsiadować z budynkiem z funkcją parkingową. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy mogłyby ruszyć tam pierwsze prace.