Politycy Prawa i Sprawiedliwości aktywne zaczynają rok 2019. Pierwszy postulat skierowany do polityków sejmiku i szczecińskiej Rady Miasta dotyczy przyjęcia 98% bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność. Decyzja w tym temacie uzależniona jest od rad gmin, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą, by temat podjęty był także przez marszałka Olgierda Geblewicza i sejmik. Bartłomiej Sochański, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta zapowiedział, że jeżeli miasto nie zadeklaruje przyjęcia bonifikat, to partia będzie wnioskować o organizację nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

98% bonifikaty. „PiS zmierza do poprawy warunków życia Polaków”

- Jesteśmy właścicielami gruntu, na którym posadowiony jest nasz dom czy nasze mieszkanie. To daje nam poczucie bezpieczeństwa w miejscu, gdzie żyjemy. Ustawa to naturalna konsekwencja polityki PiS, która zmierza do polepszenia warunków życia Polaków. Po 1945 roku na terenach zachodnich nie było własności prywatnej, byliśmy tu zawsze na nieruchomościach wspólnych, czyli niczyich. Ta ustawa daje prawo do posiadania ziemi, na której żyjemy – mówiła podczas konferencji prasowej radna Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt.

Politycy PiS chcą, by sejmik województwa przyjął uchwałę apelującą do wszystkich rad gmin, by przekształcono użytkowanie wieczyste na własność z 98% bonifikatą.

– Uznaliśmy, że w ramach naszej odpowiedzialności za województwo jest głęboka potrzeba, by samorządy w sposób zdecydowany wypowiedziały się w temacie bonifikat – dodał Zbigniew Bogucki, radny PiS.

Będzie nadzwyczajna sesja? Sochański tłumaczy dlaczego

22 stycznia planowana jest kolejna sesja Rady Miasta. Będzie to sesja budżetowa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą, by ten temat został pominięty w dyskusji, kiedy uwaga większości skupiona będzie na dyskusji o przyjęciu lub nieprzyjęciu budżetu miasta. Stąd też możliwość zorganizowania nadzwyczajnej sesji, jeżeli magistrat z własnej woli nie podejmie tego tematu.

– Opowiadamy się za bonifikatą 98%, bo uważamy, że tak będzie sprawiedliwie. Ludzie w Szczecinie po prostu na to zasługują – mówił Bartłomiej Sochański, odwołując się do trudnej historii naszego miasta. – Wydawałoby się, że to oczywiste, że tak powinno być. Do dzisiaj jednak nikt z urzędu miasta w Szczecinie nie podjął tego tematu, ta ustawa obowiązuje od kilku miesięcy i ona czeka na realizację przez samorządy. W projekcie miasta na rok 2019 przewidziana jest enigmatyczna kwota jeżeli chodzi o opłaty za użytkowanie wieczyste, o ulgach dla mieszkańców nikt nie myśli – dodał Bartłomiej Sochański.

Przewodniczący klubu PiS zapowiedział, że jeżeli miasto nie podejmie działań to klub zawnioskuje o organizację nadzwyczajnej sesji, być może jeszcze w styczniu. Według szacunków polityków PiS bonifikaty nie obciążyłyby w znaczący sposób budżetu miasta.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.