Ogólnopolska Koalicja Samorządowa w minionych wyborach samorządowych rzuciła wyzwanie innym siłom politycznym w Polsce. Samorządowcy, którzy w 2018 roku startowali zwykle jako Bezpartyjni, pod szyldem OK Samorząd nie osiągnęli spodziewanych wyników, ale organizacja nie zamierza się rozwiązywać, ale wzmacniać. Szefem ogólnopolskiego stowarzyszenia został właśnie prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Na stanowisku przewodniczącego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej Piotr Krzystek zastąpi Tadeusza Czajkę. O zmianach zdecydowano podczas XI Forum Samorządowego, które odbyło się w Szczecinie. Na spotkaniu podsumowano, jak podkreślono, niesatysfakcjonujące wyniki wyborów samorządowych.

Przypomnijmy, Ogólnopolska Koalicja Samorządowa zarejestrowała w całym kraju 716 kandydatów na listach do sejmików, rad powiatów, gmin i miast oraz na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dodatkowo w ramach współpracy z OK Samorząd rejestrowane były liczne komitety lokalne.

OKS chwali się wprowadzeniem 42 kandydatów do rad powiatów, ale do sejmików w całej Polsce udało się wprowadzić tylko jedną osobę. Mowa o zachodniopomorskim radnym Marcinie Przepiórze ze Stargardu.

– Wynik wyborczy, który nie mógł być dla nas zadowalający, jest motywatorem do dalszej pracy – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Ogólnopolska Koalicja Samorządowa jest dziś główną polityczną siłą, skupiającą niezależnych samorządowców. Celem naszych działań będzie budowanie marki i pozycji OKS w Polsce, regionie i gminach. Będziemy zachęcać nowe osoby i stowarzyszenia do dołączenia do Koalicji, aby rozbudować struktury w regionie i kraju – mówił nowy szef Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.

Prezeską OKS w województwie pozostaje Kamila Marcinkiewicz, a wiceprezesem będzie były wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

OKS działa od 2021 roku, skupiając blisko 30 organizacji samorządowych z terenu całej Polski.