W projekcie budżetu Szczecina na 2024 rok, wśród najdroższych zadań dominują kontynuacje inwestycji rozpoczętych już wcześniej. Ale planowane są również nowe inicjatywy, zwłaszcza w sferze oświaty.

Przyjrzeliśmy się 10 najdroższym inwestycjom wpisanym do projektu budżetu na przyszły rok. Zaznaczmy, że wypisane poniżej kwoty nie dotyczą łącznej wartości zadań, tylko wydatków planowanych w 2024 roku.

1. Przebudowa torowisk w kierunku Pomorzan – 118,4 mln zł

Modernizacja torowisk, nazywana przez miasto „torową rewolucją”, przebiega z dużymi problemami. W przypadku trasy w kierunku Pomorzan największy zrodził się na ul. Kolumba, gdy okazało się, że położenie podziemnych instalacji jest zupełnie inne niż na planach. Prace przerwano i długo trwało opracowywanie nowego projektu.

Dopiero po zakończeniu przebudowy ul. Kolumba budowlańcy będą mogli przenieść się na al. Powstańców Wielkopolskich. Prace na pewno przeciągną się na 2025 rok.

2. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – 61,6 mln zł

Ten punkt jest tak wysoko na liście największych wydatków majątkowych, bo jest zbiorem wielu inwestycji planowanych w szczecińskich placówkach oświatowych. Obejmuje 27 zadań dotyczących szkół, przedszkoli, burs i obiektów sportowych.

To m.in. kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej oraz przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie przy ul. Letniskowej. w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W innych placówkach remonty przejdą dachy, instalacje, pomieszczenia kuchenne czy sala gimnastyczna. Planowane są też nowe boiska.

3. Układ drogowy na północy – 37,4 mln zł

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

- dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”, obejmie łącznie 4,9 km dróg. Przebudowane zostaną:

– ul. Wapienna (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu;

– ul. Północna (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej);

– ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z

ul. Północną (bez skrzyżowania);

– ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;

– ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);

– ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Magistrat otrzymał na to zadanie maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To 30 mln zł, które stanowić ma około 50 proc. wartości całej inwestycji. Przebudowa ma potrwać do 2026 roku. Należy poszukiwany jest wykonawca pierwszego etapu, czyli fragmentów ulic Wapiennej i Północnej.

4. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kredowej – 34,4 mln zł

W przyszłym roku wreszcie powinna zakończyć się budowa, która trwa już od 6 lat. Wykonawcą jest firma Adamietz, która przejęła plac budowy w październiku 2022 roku, by dokończyć prace rozpoczęte przez firmę Polaqua. Przypomnijmy, że realizacja tej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozpoczęła się w 2017 roku. Dwa lata później miasto odstąpiło jednak od umowy, tłumacząc to niezadowalającym postępem robót budowlanych (zrealizowano tylko ok. 40 proc. planu) i złą organizacją pracy.

Aktualny termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2024. Uczniowie będą mogli więc korzystać z nowego budynku od września.

5. Program Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych – 30,4 mln zł

W ramach rządowego Programu Olimpia, Szczecin dostał dofinansowanie na budowę przy szkołach 2 hal sportowych i 5 zadaszonych boisk. Nowe hale powstaną w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chobolańskiej.

Nowe wielofunkcyjne boiska z zadaszeniem zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia, w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pomorskiej i przy V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Asnyka. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławy zadaszone zostanie istniejące boisko.

6. Budowa Fabryki Wody – 25,9 mln zł

Budowa na Gontynce aquaparku połączonego z częścią edukacyjną została zakończona. Teraz trwają odbiory i prace rozruchowe. Otwarcia można spodziewać się w pierwszej połowie 2024 roku.

Inwestycja zostanie więc wkrótce zakończona, ale ten punkt długo jeszcze będzie musiał być wpisywany do kolejnych budżetów Szczecina. Miasto zaciągnęło bowiem na budowę kredyt, który będzie spłacany do 2041 roku.

7. Budowa nowego odcinka ul. Sosabowskiego – 25,4 mln zł

Nowy fragment ul. Sosabowskiego będzie szeroką arteria, biegnącą równolegle do ul. Szerokiej i łączącą się z ul. Szafera. To brakujący odcinek, który zapewni ciągłość dwupasmowej drogi dwukierunkowej od al. Wojska Polskiego, przez Szafera, Sosabowskiego, Taczaka i 26 Kwietnia do ul. Krzywoustego. Ułatwiając tym samym dojazd do Bezrzecza i osiedla Zawadzkiego.

Pomiędzy jezdniami zaplanowano torowisko tramwajowe, które pozwoli tramwajom skręcić z ul. Żołnierskiej w prawo i pojechać w stronę pętli przy Netto Arenie. Po drodze powstaną 3 przystanki autobusowo-tramwajowe, 1 tramwajowy i 2 zatoki autobusowe. Pętla na Krzekowie zostanie zlikwidowana.

Nowa infrastruktura drogowa ma być gotowa na początku 2025 roku.

8. Budowa Mediateki – 22,4 mln zł

W rejonie ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej na prawobrzeżu powstaje nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej projekt wybrano w 2018 roku w konkursie architektonicznym. W budynku A zaplanowano wypożyczalnię, przestrzeń dla dzieci, strefę odpoczynku, stanowiska komputerowe i taras. W budynku B będą m.in. sale – muzyczna, multimedialna i projekcyjna oraz kawiarnia, a w budynku C – sala spotkań na blisko 200 osób.

Oficjalny termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2024 roku. Jej łączny koszt to 33 mln zł.

9. Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy – 19.2 mln zł

Remont kamienic w śródmieściu to w dużej mierze zasługa inicjatyw podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach, w których swój udział ma miasto, gmina proporcjonalnie dokłada się do przebudowy. W przyszłym roku planuje wydać na ten cel 19,2 mln zł.

10. Program odbudowy zabytków – 16,7 mln zł

Zdecydowana większość tej kwoty pochodzi z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozyskane pieniądze pozwolą wyremontować 6 obiektów, z czego aż 5 to budowle sakralne.

Prace zabezpieczające i remontowo-konserwatorskie zaplanowano w budynkach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP na Stołczynie. Kontynuowane będą prace przy wieży elewacji korpusu nawowego Kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy przy ul. Energetyków. Podobny zakres prac jest potrzebny w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Płoni. Są pieniądze na roboty ratunkowe w hełmie wieżowym w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbiu. W Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła planowana jest natomiast wymiana okien, wykonanie nowych witraży i remont poszycia dachowego.

Jedynym świeckim obiektem na liście jest willa przy ul. Królowej Korony Polskiej 20. Planowany jest tam remont konserwatorski całego budynku i historycznego odgrodzenia. Zrekonstruowany zostanie mocno zniszczony zegar słoneczny.