Poznaliśmy oferty w trzecim przetargu na remont zniszczonej przez wichurę elewacji pływalni. Jeśli magistrat zamierza wybrać wykonawcę, będzie musiał dołożyć co najmniej 2,5 mln zł.

Miasto zamierzało bowiem wydać na ten cel maksymalnie 1,7 mln zł. Tymczasem firma TDL Instal z Warszawy wyceniła swoją pracę na 4,3 mln zł, a spółka Stefania Kempski i Wspólnicy z Tychów na 6,4 mln zł.

– Analizą ofert zajmie się komisja przetargowa – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

We wcześniejszych dwóch przetargach oferent był tylko jeden (firma, która teraz nie przystąpiła do postępowania), a propozycje cenowe jeszcze wyższe: 7 i 7,3 mln zł.

Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie prac. Obejmą one m.in. uzupełnienie i wymianę uszkodzonych dyli szklanych, remont stalowej podkonstrukcji wsporczej fasady oraz prace rozbiórkowe obróbek i tymczasowego zabezpieczenia fasady.

Remont jest konieczny, bo w styczniu ubiegłego roku wichura uszkodziła dach Floating Areny, co doprowadziło do poluzowania przeszklonych elementów fasady. Na razie wykonano tylko „doraźne” zabezpieczenie.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.