Na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie usypano nowe wyspy rzeczne na Odrze, na wodach wyrobiska pokopalnianego w Chlewicach (gmina Boleszkowice). To specjalne miejsca lęgowe dla ptaków. Gniazda założyły tam m.in. zagrożone wyginięciem ostrygojady.

Nowe wyspy powstały w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry. Odwzorowują wyspy rzeczne, które kiedyś istniały w tym rejonie Odry, ale zniknęły z powodu działalności człowieka.

– Na nieczynnym wyrobisku zalanym wodą stworzyliśmy prostokątne wyspy, na których ptaki mogą zakładać swoje kolonie. Udało nam się wzmocnić bioróżnorodność i „zaprosić” do naszego regionu na lęgi gatunki ptaków, których od dawna nie było. Wyspy wymyślił pan Piotr Chara, a my jako Wody Polskie wsparliśmy koncepcję, która okazała się bardzo efektywna – mówi dyrektor Wód Polskich.

Są już pierwsze lęgi. Co jest rzadkością, blisko siebie dwa gniazda założyły ostrygojady. Na nowych wyspach można zobaczyć również rybitwy rzeczne, rybitwy białoczelne, śmieszki, sieweczki rzeczne, krwawodzioby i czajki, a nawet parę bardzo rzadko występujących w Polsce mew czarnogłowych.

Wyspy są obserwowane i monitorowane na bieżąco przez pracowników Wód Polskich oraz pana Piotra Charę.